Kielipesä-Språkläger Meänkieli 21-22 augusti

Plats: Hembygdsområdet i Jukkasjärvi

Datum: 21-22 augusti 2017

Kostnad: 0 kr (OBS! Begränsat antal platser) Barn under 8 år ska vara i sällskap med ansvarig vuxen.

Läs mer i inbjudan och praktisk information:

Inbjudan Kielipesä-Språkläger Meänkieli

Praktisk information Kielipesä Språkläger

För frågor och anmälan, kontakta Birgitta Rantatalo 073-0646 737

Arrangör: Meän akateemi – Academia tornedaliensis

Pressinbjudan Två ministrar deltar i firandet av tornedalingarnas dag

Försvarsminister Peter Hultqvist och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer att närvara vd firandet av tornedalingarnas dag i Övertorneå, ministrarna är inbjudna av ordförande Bengt Niska Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset.

Tid: lördag 15 juli kl 15.00-16.00 Plats: Jägmästarparken, Övertorneå

Press inbjuds att delta i programmet enligt nedan:

15.00  Firande av tornedalingarnas dag i Jägmästarparken, Övertorneå

Inspektion av hemvärnskompani, medverkande blåsmusiker från Norrbotten.

Vi hissar Svenska flaggan och Meänflaku (Tornedalsflaggan).

Försvarsministern håller högtidstal.

Landbygdsministern håller högtidstal till Tornedalen.

Utdelning av hederspris.

 

Press är även inbjuden att delta i följande programpunkter:

16.30 Statsråden närvarar vid avtäckningen av minnessten från den stora ofredens tid 1716-1717 i     Juoksengi.

18.30 Besök Vitsaniemi Gård.

Vänligen meddela ert deltagande på förhand till Maja Mella 070-582 40 74.

Presskontakter:

Natalie Sial, pressekreterare åt Peter Hultqvist och Sven-Erik Bucht 072-520 54 49

Bengt Niska, ordförande Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset 070-327 60 89

Maja Mella, verksamhetsledare Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset 070-582 40 74

Fakta om tornedalingarnas dag 15 juli och Meänflaku

”Vi har en bottenlös längtan hem, längtan till rötter, platsen och familjen. Vi firar den i juli, för då infaller den fagraste tiden.” Att fira egna dagar är ett sätt att synliggöra kultur och språk. Flaggan är gul, vit och blå, dess namn oavsett språk är Meänflaku. Färgerna symboliserar en sommarblå himmel, den gula solen samt de vintervita vidderna. Meänflaku antogs som symbol för tornedalingarna 2013. Upphovsman är Herbert Wirlöf och flaggan hissades för första gången 2006. Meänflaku lanserades av föreningen Meänmaa första gången 15 juli 2007.

Nästa steg i minoritetspolitiken?

Träffa regeringens utredare Lennart Rohdin.

Fredag 14 juli kl 13.30-14.30

Plats: Matarengivägen 21, Övertorneå

Vi bjuder på kaffe med doppa! Tervetuloa!

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset i samarbete med ABF Norr Övertorneå.

För mer information om utredningen se Pressmeddelandet från regeringens utredare och hela utredningen hittar du här Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik

 

Pressmeddelande Regeringen brister i effektivt deltagande för nationella minoriteter

Idag har fyra minoritetsorganisationer skickat en skrivelse till Europarådet som granskar Sveriges åtaganden när det gäller nationella minoriteter. Organisationerna påpekar i sin skrivelse att den svenska regeringen inte säkerställer effektivt deltagande i den pågående utredningen om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt minoritetsspråk. 

Skrivelsen till Europarådet bifogas: Additional comments Lack of Effective Participation for the National Minorities in Sweden

Presskontakt:

Dennis Barvsten, ordförande

Sverigefinska ungdomsförbundet-Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto

+358 46 9609346 (t.o.m 18/6), 076-418 21 16 (fr.o.m 19/6) 

Maja Mella, verksamhetsledare

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

070-582 40 74

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

Detta är en enkät från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) som har gjorts i samverkan med Svenska kyrkans flerspråkiga arbete, Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset och Met Nuoret.

Regeringen har i september 2016 tillsatt en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Med utgångspunkt i översynen ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Denna enkät går ut till tornedalingar och meänkielitalande i landets kommuner i syfte att ge utredaren underlag att bedöma, hur de själva ser på hur minoritetslagens rättigheter tillgodoses i deras kommun.

Du svarar bara på de frågor du själv vill svara på.
Dina svar på denna enkät är anonyma.

Klicka här för att komma till enkäten

Svaren ska vara inne SENAST 10 februari 2017.

/Lennart Rohdin, särskild utredare om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

 

Skuggrapport inlämnad till Europarådet

Sverigefinländarnas delegation och Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset har inlämnat en skuggrapport till Europarådet. Fokusområden i rapporten är förvaltningsområden, myndighetsstyrning, utbildning och media.

Rapporten hittar du här Lost momentum – Minority voices on the implementation of minority rights in Sweden 2016

Pressinbjudan Riksdagens konstitutionsutskott besöker Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, har inbjudit riksdagens konstitutionsutskott, KU, att besöka Tornedalen. Konstitutionsutskottet ansvarar i riksdagen för politiken som rör Sveriges fem nationella minoriteter, varav tornedalingarna är en. Syftet med besöket är att fördjupa KUs kunskaper om de utmaningar tornedalingar och meänkieli står inför.

Under två dagar, 7-8 oktober, kommer KU att få se och uppleva kulturen längs delar av älvdalen och möta människor.

Press inbjuds att delta i programmet enligt nedan:

Fredag 7 oktober

Ca 10.00-11.30 Besök Tornionlaaksonmaakuntamuseo-Tornedalensmuseum i Haparanda Tornio .

Lördag 8 oktober

Ca 13.00-14.00 Avslutande ord från KUs ordförande Andreas Norlén samt Bengt Niska, ordförande för STR-T. Plats: Tornedalens Folkhögskola

Anmäl gärna ert deltagande på förhand till Maja Mella 070-582 40 74. Programmet i dess helhet hittar du här: program-ku-besoker-str-7-8-oktober-160928

Presskontakter:

Bengt Niska, ordförande Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

Tel: 070-327 60 89

Maja Mella, verksamhetsledare Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

Tel: 070-582 40 74

Kulturministern besöker Tornedalen och Svenska Tornedalingars Riksförbund 14-16 juli

12 juli 2016

Pressmeddelande för fri disposition

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, har inbjudit kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke att besöka Tornedalen. Syftet med besöket är att fördjupa kultur-och demokratiministerns kunskap om de utmaningar tornedalingar och meänkieli står inför.

Under tre dagar, 14-16 juli, kommer kultur-och demokratiministern att få se och uppleva kulturen längs älvdalen och möta människor.

-Kulturministern kommer att berikas med inslag av vår historia och vår identitet. Behovet av ett språkrevitaliseringscenter för meänkieli kommer att betonas. Vidare kommer vi att göra kulturministern varse om den minst sagt spartanska budget vi har till förfogande för att fullgöra våra åtaganden. Slutligen kommer statsrådet även att bli informerad om den mörka historia från statens sida som tornedalingarna i likhet med samerna var utsatta för under stora delar av 1900-talet säger Bengt Niska, ordförande i STR-T.

STR-T och ungdomsförbundet Met Nuoret bjuder också in till ett arrangemang på Udden i Kangos mellan kl 10-11.30 den 15 juli för att fira tornedalingarnas dag. Besökare kommer att bjudas på flagghissning, högtidstal av ministern, stipendieutdelning, poesiläsning av Mona Mörtlund och musik med Jannes Frickeboda.

-Vi väljer att genomföra firandet i Kangos för att hedra generationen som startade den organiserade kampen för vår identitet och ursprung året 1981, avslutar Met Nuorets vice ordförande Johanna Nordblad Sirkka.

Pressinformation

Bengt Niska, ordförande Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, 070-327 60 89

Johanna Nordblad Sirkka, vice ordförande Met Nuoret, 070-261 76 86

Maja Mella, verksamhetsledare Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, 070-582 40 74