Stockholm

Organisationen bildades 1982, för mer information se tornedalingar.se

Tornedalingar i Stockholm finns också på Facebook och Instagram.

Rut Niska Säfström, ordförande

Kjell Havring, vice ordförande

Eva Wuolikainen, sekreterare

Kjell Hietala, kassör

Lars-Gunnar Winsa, ledamot

 

Suppleanter
Anna Jonsson-Storm

Irma Ohlén

Stefan Lindahl

 

Redaktör

Susanne Redebo susanne.redebo@gmail.com