Föreningen är en hösten 2013 bildad lokalförening till STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, för utflyttade tornedalingar boende i Uppland eller andra med anknytning till och intresse för Tornedalen.  Målet med föreningen är att sammanföra medlemmar till en kamratlig gemenskap samt främja den tornedalska kulturen och språket meänkieli. Lokalföreningen har ingen egen hemsida och nås via [email protected]

Styrelse

Tyra Helena Lindström, ordförande

Bengt Bucht, viceordförande

Irma Ridbäck, kassör tillika sekreterare

Bo Lauri, ledamot

Hjördis Sigurdsdotter, ledamot

Irene Niva Strand, suppleant

Eva Hellman, suppleant

 

Revisor

Anders Bäckström

Yvonne Niemi, suppleant

 

Valberedning

Barbro Virtala, sammankallande

Kjell Lampinen

Christer Andersson Grahn

 

Aktiviteter

Vår förening finns kvar trots pandemin och vi planerar för höstens verksamhet. Måtte restriktionerna tas bort, att läget borde förbättras. Vi kommer med nästa Nyhetsbrev under sommaren.

I det här brevet berättar vi om förbundsstyrelsen. Men vi lyfter också fram en ny bok, Byabönen i Tornedalen, en del av vår historia som kan beröra många fler än man tror.

En annan publikation som tas upp här är Korpilombolo Tidning. En liten tidskrift med 20–30 sidor per gång, 12 gånger per år.

För vårt Nyhetsbrev tar vi gärna emot medlemmarnas texter om byar eller annat som kan gå in i kommande nummer, t.ex. minnen om myrslåtter, potatisupptagning, den första bilen, lantbrevbäraren, postorderkatalogen, skolåren.

Allt möjligt. Vi har plats i Nyhetsbrevet för korta texter. Högst 2000 tecken inklusive mellanslag.

Som redaktör kan Irma redigera inkomna texter lätt.

Övrig information, läs Nyhetsbrev maj, .

 

Hälsningar från Styrelsen

/Tyra Helena Lindström

/ Irma Ridbäck (red.)