Föreningen är en hösten 2013 bildad lokalförening till STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, för utflyttade tornedalingar boende i Uppland eller andra med anknytning till och intresse för Tornedalen.  Målet med föreningen är att sammanföra medlemmar till en kamratlig gemenskap samt främja den tornedalska kulturen och språket meänkieli. Lokalföreningen har ingen egen hemsida och nås via [email protected]

Styrelsen för Tornedalingar i Uppsala

Ordinarie ledamöter:

Tyra Helena Lindström, ordförande

Irma Ridbäck, sekreterare tillika kassör (1 år)

Bengt Bucht, vice ordförande

Bo Lauri

Hjördis Sigurdsdotter

Ersättare:

Irene Niva Strand

Eva Hellman

Revisorer:

Anders Bäckström

Yvonne Niemi, suppleant

Valberedning:

Barbro Virtala, sammankallande

Kjell Lampinen

Christer Andersson Grahn

Aktiviteter

Föreningens senaste nyhetsbrev kan du läsa här: Nyhetsbrev 2020.4