Föreningen är en hösten 2013 bildad lokalavdelning till STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, för utflyttade tornedalingar boende i Uppland eller andra med anknytning till och intresse för Tornedalen.  Målet med föreningen är att sammanföra medlemmar till en kamratlig gemenskap samt främja den tornedalska kulturen och språket meänkieli. Lokalavdelningen har ingen egen hemsida och nås via [email protected]

Styrelsen för Tornedalingar i Uppsala

Ordinarie ledamöter:

Tyra Helena Lindström, ordförande

Irma Ridbäck, sekreterare tillika kassör (1 år)

Bengt Bucht, vice ordförande

Bo Lauri

Hjördis Sigurdsdotter

Ersättare:

Irene Niva Strand

Eva Hellman

Revisorer:

Anders Bäckström

Yvonne Niemi, suppleant

Valberedning:

Barbro Virtala, sammankallande

Kjell Lampinen

Christer Andersson Grahn

Aktiviteter

Nytt år, ny termin och ett Nyhetsbrev nr 1 från din förening Tornedalingar i Uppsala.

Förutom traditionellt innehåll om vår egen verksamhet har vi vidgat perspektivet och skriver på s 2 om en fråga som rör urfolken, i Sverige är det samerna.

Läs också mer på Svenska FN-förbundets hemsida.

https://www.sametinget.se/urfolksdeklarationen

 

Väl mött till vårens första möte, den 26 januari, då vi lyssnar till Sven Aaro som berättar om Struwes meridianbågar.

 

Parhaat terhveiset / Bästa hälsningar,

Styrelsen gm

Tyra Helena Lindström och Irma Ridbäck

 

Föreningens senaste nyhetsbrev kan du läsa här: Nyhetsbrev 2020.1