Ur svenska historien Td 35


100,00 kr

I lager

Kategori:

Beskrivning

Denna bok erinrar om en tidsepok då en finskspråkig kulturbygd förändrades till ett gränsland mellan två språk och två kulturer.