• De tre volymerna av Sannings- och försoningskommissionens slutbetänkande.
Våg
22 maaliskuun, 2024

Tervetuloa vuosikonkreshiin 2024!

20 tammikuun, 2024

Aika lähättää meile sinun motsuunin!

Haeks ommaa Meänflakua?

Flaggor online on meän leverantööri. 

Meilä on jotaki flakuja itteläki.

Kuva: Hasse Stenudd

Kauppa

Tottuus- ja sovintokomisuuni tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisile

Tottuus- ja sovintokomisuuni pittää tutkia loukkauksia ja väkistämistä tornionlaaksolaisia, kvääniä ja lantalaisia vasten 1800- ja 1900-luvun assimileerinkipolitiikan seurauksenna. Lue lissää meän tehtävästä.

Sinun kannanotto vaikuttaa

Ette vahvistaa tornionlaaksolaisitten painotusvaltaa heän tärkheishiin kysymykshiin – se oon STR-T tehtävä jatkossa. Ja se oon tärkeä työ ko hunteeraa minuriteettipulitista reformia joka astu voihmaan 2010. Ja se huomattava tosiasia ette STR-T oon lausunonantaja minuriteettikysymyksissä.

Lue lissää

Uusi taattasuojelulaki

25 toukokuuta 2018 uusi Taattasuojelulaki, GDPR (General Data Protection Regulation) astuu voihmaan. Tämä taattasuojelulaki tullee jäällaahmaan koko Euroopassa. Net tiot mitä Svenska Tornedlingars riksförbund-Tornionlaaksolaiset rejistreera oon jäsenön nimi ja piiain perhejäsenet, osote, meiliosote eli telefooninumero. Nämät tiot tarvithaan meän jäsenmakson järjestämisseen. Tietoja jäsenistä ei anneta ulos, net käytethään vain riksförpyntin sisälä ja paikalisjärjestössä mihinkä kuuluu.

Jos sie joka olet jäsen halvat tarkastaa, muuttaa eli ottaa tietoja pois, ota kontaktia meilin kautta [email protected], [email protected] eli telefoonin kautta 070 654 04 50 eli 070 582 40 74

Met Nuoret

Met Nuoret Tule friiksi jäseneksi

Lue lissää

Tornionlaaksossa

…met hunteeraama ennen ko puhuma.
…panema suupan oven pääle ette nähhään ette emmä ole kotona.
…perustethiin Maan oikea mitta justhiins.
…julistaa sauna elämän alun ja lopun.
…synty ja kasvatethiin mupiilin keksijä.
…oon mies joka teki kultaa kyylspetsipännistä.
…oon mailman paras hihtaja kotona.
…oon rakhaus rajaton.
…tarjothaan kunnialla omasta kryyvimaasta.
…oon metrin pitukaisia lohia – silmitten välissä.
…oon maapallon pohjospuoliskon suuriin koskematon vesisysteemi.
…oon elämää.
…toivot Sie ette traasumatot saattaisit puhua.
…saattaa olla malmia monessa pottumaassa.
…kannattee. Nyt elikkä toisti.