Meänkielen sanakirja

TAVOTE:

Laittaa kokhon tikitaalisen sanakirjan ylheisön käytöksi.

MEINIKI:

Tehä meänkielen lähisaatavaksi ylheisöle ja sillä mallin tukea kielen revitaliseerinkiä.

PRUJEKTIN LOPPUPÄIVÄ:

2022-06-30

FINANSIÄÄRI:

ISOF, Institutet för språk och folkminnen

PROJEKTIN JOHATAJA:

Anders Alapää 070 602 48 34 [email protected]

Anders Alapää

 

Meänkielen opetusmateriaalia – Meänkielilyftet för högstadiet

Projektet berör framtagning av pedagogiskt material på meänkieli.

KOHTERYHMÄ – kelle materiaali?

Materiaali tehtään oppilhaile luokissa 6-9 mutta sen mennee kans käyttää muile, esimerkiksi gymnaasian oppilhaile. Materiaali tehtään niile joila oon pohjatietoa kielestä. Se sisältää kans repetisjuunia peruskoulun oppimateriaalista.

MEININKI – miksi tämmöstä materiaalia?

Tänäpäivänä oon iso pula meänkielen oppimateriaalista. Materiaali mitä tänäpäivänä oon olemassa ei sovi kaikile eri kohteryhmile. Esimerkiksi puuttuu materiaali yläastheele.

AIKATAULU PRUJEKTIN TOTEUTTAMISHEEN 

2019 01 01-2022 06 30

FINANSIÄÄRI

Institutet för språk och folkminnen

PROJEKTIN JOHATAJAT:

Mervi Erkheikki ja Susanne Redebo