Nomineeraa jäseniä johtokunthaan

Nyt teilä on maholisuus numineerata jäsenen ja varajäsenen (sypleantin) STR-T:n förpyntin johtokunthaan. Saatat numineerata jonku joka sie tiät oon kiinostunnu…

Oon motsuunitten aika

Oon aika kirjottaa motsuunia (alotheita) konkreshiin! Viiminen päivä motsuunila oon 1 fepryaaria/helmikuuta 2021. Tervetuloa kirjothaan osotheesheen: STR-T, Tornedalsvägen 13, 984…

Kuttu vuosikonkreshiin

Yhteinen kokous 2019 Kierunassa. Kuva: Heidi Nilimaa Monsen. Aika: 17-19/4 2020 Paikka: Harrinivan lomakylä, Muonio Lauantaina 18 aprillia 2020 piethään…

Numineeraa!

Nyt teilä on maholisuus numineerata jäsenen ja varajäsenen (sypleantin) STR-Tn förpyntin johtokunthaan. Voit numineerata jonku joka sie tiät on kiinostunnu…