Ruottin valtiopäivät päätit vuona 1999 tunnustaa juutalaiset, roomit, saamet, ruottinsuomalaiset, ja tornionlaaksolaiset kansalisiksi minuriteetiksi Ruottissa. Toisessa valtion sopikuksessa tunnustethiin heän kielekki julkisiksi kieliksi Ruottissa, niilä oon histuriaalinen kytkin kotipaikkaoikheutheen Ruotissa oli mutiveerinki. Kielet oon saamen kieli, suomen kieli, meänkieli, romaki chip ja jiddisch.

Sopimus tuottaa eri velvolisuuksia viranomhaisille, muumuassa UR, SR ja SVT ltä vaaithaan ette häätyvä lähättää ohjelmia näilä kielilä. Maholisuuksia tutkimus-, kulttuuri- ja kirjalisuustukheen pittää olla kaikila viielä kielelä, ja ette yksityishenkilöt pitävä saattaa käyttää saamen ja suomen kieltä ja meänkieltä hallintoaluheen viranomhaisitten kansa. Vanhoitten hoito ja kouluki pittää olla maholinen näilä kielilä.

Enemmän tietoa: