STR-Tn ylheisvaltanen päämäärä oon ette eesauttaa ja voimistaa tornionlaaksolaisitten itenttiteettiä, meänkieltä ja kulttuurista tukea. Kunka? Muumuassa niin ette lisätä tornionlaaksolaisitten vaikutus maholisuutta paikalisesti, aluheelisesti ko kansalisesti.

Se oon peräti tärkeää ko aattele ette se oon STR-Tn puohleen valtio kääntyy minuriteettikieli- ja kulttuurikysymyksissä.

Lisäksi STR-T oon palloseinä ja yhtheistyöpartneri viranomhaisille ja muile yhtheyksille minuriteettikysymyksissä.
STR-T vettää yhtheiskunnalisiakysymyksiäki mikä koskee kieltä ja kulttuuria, enämpi tietoa löyät tästä Liiton tärkheimät kysymykset ja kieliperiaate