STR-T:s övergripande målsättning är att främja och stärka tornedalingarnas identitet, vår språkliga och kulturella förankring. Kunka*? Bland annat genom att öka tornedalingarnas påverkansmöjligheter lokalt, regionalt och nationellt.

Detta är särdeles viktigt med tanke på att det är till STR-T regeringen vänder sig med frågor rörande minoritetsspråk- och kultur. Därtill är STR-T också bollplank och samarbetspartner för myndigheter och andra organ i minoritetsfrågor.

STR-T driver också en rad samhällsfrågor av språk- och kulturkaraktär, mer om detta under Prioriterade frågor och språkpolicy

*Kunka? är meänkieli för Hur?