Met Nuoret bildades 2014 och är ett ungdomsförbund under Svenska Tornedalingars Riksförbund, där alla mellan 0-25 år är välkomna att vara medlemmar gratis.

 

Met Nuoret
Styrelsen 2019-2020. Hanna Aili, Alexander Mickelsson, Laura Alamattila och Emma Pettersson Juntti                  Foto: Martin Forss

 

För mer information se Met Nuoret.se  eller klicka in nedan.

Styrelse

Hanna Aili, Ordförande

Hanna Oja, Vice ordförande

Emma Persson Juntti, Kassör

Elina Isaksson Kruukka, Ledamot

Hannes Olofsson, Ledamot

Laura Alamattila, suppleant

Martin Forss, suppleant

 

Revisor

Anders Oldemark

 

Valberedning

Johanna Sirkka

Martin Forss

Dennis Kronholm

 

Kontakt: [email protected]