Met Nuoret bildades 2014 och är ett ungdomsförbund under Svenska Tornedalingars Riksförbund, där alla mellan 0-25 år är välkomna att vara medlemmar gratis.

För mer information se Met Nuoret.se  eller klicka in nedan.


 

 

 

 

 

 

Styrelse

Josephine Ylipää, Ordförande

Hanna Aili, Viceordförande

Joel Öhlund, Kassör

Linnea Huhta, Styrelseledamot

Jonny Isaksson, Styrelseledamot

 

Suppleanter

Laura Alamattila

Martin Forss

 

Revisor

Anders Oldemark

 

Valberedning

Wilhelm Perdahl

Johanna Nordblad Sirkka