Kvänernas flagga – Aurinkonkukka

Föreningen Svenska Kväner – Lantalaiset bildades 11 februari 2019 och är en lokalförening till Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset. Föreningen har sitt säte i Kiruna/Kieruna.

Målsättning och uppgift enligt stadgar:

Svenska Kväner – Lantalaiset är en intresseförening i språkliga, kulturella och samhälleliga frågor för alla som identifierar sig som kväner/lantalaiset och andra som känner samhörighet med föreningens mål och strävanden. Benämningen för minoriteten på svenska är vanligtvis kväner. På meänkieli används den historiska och ursprungliga benämningen lantalaiset och även den samtida benämningen kväänit.

Svenska Kväner – Lantalaiset ska generellt verka för att synliggöra minoritetens ursprungliga historia och kultur samt arbeta för att revitaliseringsprocessen i form av återtagandet av språket, identiteten och kulturen fortskrider. Vidare verkar föreningen för att minoritetens delaktighet och synliggörande i samhället ökar, att minoritetens intressen tillvaratas och synliggörs i svensk minoritetslagstiftning och annan relevant lagstiftning samt att språket stärks genom ökad kunskap, acceptans och användning av meänkielis språkliga varieteter.

Svenska Kväner – Lantalaiset delar även riksförbundets målsättning om att främja och stärka minoritetens identitet samt språkliga och kulturella utveckling och förankring. Föreningen är liksom riksförbundet religiöst och partipolitiskt obundet.

 

Styrelse

Terje Raattamaa, ordförande 072-5077799

Per-Erik Niva,  vice ordförande

Sören Fjellborg, kassör

Rune Raattamaa, sekreterare

Holger Torneus, sakkunnig ledamot

Johanna Olofsson Roth, suppleant

Lisa Pekkari, suppleant

 

Valberedning

Bengt-Ove Törelid, sammankallande

Jan-Erik Olofsson

 

Kontakt: [email protected]