Begäran om samråd avseende Umeå universitet 20240703

Ensimäinen askel sovinthoon. Hemställan om permanenta medel och krav på dialog. 240524

Begäran om medel för implementering STR-T 20240119

Askeleita sovinthoon Steg till försoning 20231115

Särskilt yttrade – renmarkskommitténs delbetänkande – sakkunnig Eva Kvist Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset 2023-09-07

STR-T comments to the fifth state report submitted by the Swedish authorities on 1 June 2021

Krav på urfolksstatus 2023-10-19

Hemställan STR-T tillfällig frysning av renmarksutredning 2023-04-17

Skuggrapport STR-T Sveriges femte rapport till Europarådet 20230318

 

Svar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet nomineringsbrev expertgrupp STR-T 20230127

Till Regeringskansliet, osynliggörande av tornedalingar under EU toppmöte 20230116

Brev till Kiruna kommun osynliggörande av tornedalingar, kväner och lantalaiset 20230113

Yttrande och begäran om dialog med kulturministern 2022-12-01

Letter regarding the discriminative treatment of Tornedalians, Kvens and Lantalaiset by the Swedish state 20221118

Skrivelse till Europarådet gällande uteslutning av nationell minoritet i renmarksfrågan 20221118

Synpunkter detaljplan Pajala kommun 20222-10-11

Förfrågan om samarbete Sametinget, kvarlevor Akamella 2022-06-22

Yttrande tidsnöd och resursbrist Sannings- och försoningskommissionen 20220404

Möte med Näringsdepartementet gällande översyn av rennäringslag 20220304

Öppet brev till statsminister Stefan Löfven och näringsminister Ibrahim Baylan, Svenska statens utfrysning av nationell minoritet 20211022

Skriftliga kommentarer till Moderaternas förslag om nedläggning av Utbildningsradion 20210915

Skrivelse Regeringskansliet ISOF handlingsprogram 210615

Skriftliga kommentarer till ’Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället’ 20210608

Skrivelse ang deltagan Ny rennäringslag 20210601

Synpunkter översyn rennäringslagstiftningen STR-T och SK-LT 201025

Skriftliga synpunkter efter samråd med Skolverket om vägledning för översättningar till nationella minoritetsspråk 21-05-20

Skriftliga kommentarer till utredningen om en tioårig grundskola 201130

Svar STR-T_Svensk biblioteksforening 20-12-14

Yttrande Sluta upp med att osynliggöra tornedalingar, kväner och lantalaiset

1. Skriften är ytterligare ett bevis på att uppföljningsmyndigheterna för den nationella minoritetspolitiken bör bytas ut

2. Svar från Kungliga Biblioteket ang skrivelsen Skriften är ytterligare ett bevis på att uppföljningsmyndigheterna bör bytas ut.

Synpunkter till Socialstyrelsens regeringsuppdrag att ta fram underlag till en nationell strategi för anhöriga 200909

Programdirektiv för polismyndighetens serviceprogram 2024 ska genomlysas 200820

Skriftliga synpunkter med anledning av Skolverkets förslag till kursplaner 200605

Krav på urfolksstatus för tornedalingar kväner och lantalaiset enligt Artikel 1 i ILO 169 200528