Öppet brev till statsminister Stefan Löfven och näringsminister Ibrahim Baylan, Svenska statens utfrysning av nationell minoritet 20211022

Skriftliga kommentarer till Moderaternas förslag om nedläggning av Utbildningsradion 20210915

Skrivelse Regeringskansliet ISOF handlingsprogram 210615

Skriftliga kommentarer till ’Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället’ 20210608

Skrivelse ang deltagan Ny rennäringslag 20210601

Synpunkter översyn rennäringslagstiftningen STR-T och SK-LT 201025

Skriftliga synpunkter efter samråd med Skolverket om vägledning för översättningar till nationella minoritetsspråk 21-05-20

Skriftliga kommentarer till utredningen om en tioårig grundskola 201130

Svar STR-T_Svensk biblioteksforening 20-12-14

Yttrande Sluta upp med att osynliggöra tornedalingar, kväner och lantalaiset

1. Skriften är ytterligare ett bevis på att uppföljningsmyndigheterna för den nationella minoritetspolitiken bör bytas ut

2. Svar från Kungliga Biblioteket ang skrivelsen Skriften är ytterligare ett bevis på att uppföljningsmyndigheterna bör bytas ut.

Synpunkter till Socialstyrelsens regeringsuppdrag att ta fram underlag till en nationell strategi för anhöriga 200909

Programdirektiv för polismyndighetens serviceprogram 2024 ska genomlysas 200820

Skriftliga synpunkter med anledning av Skolverkets förslag till kursplaner 200605

Krav på urfolksstatus för tornedalingar kväner och lantalaiset enligt Artikel 1 i ILO 169 200528