Stockholm

Organisationen bildades 1982, för mer information se tornedalingar.se

Tornedalingar i Stockholm finns också på Facebook och Instagram.

Rut Niska Säfström, ordförande

Eva Wuolikainen, sekreterare

Kjell Hietala, kassör

Kjell Havring, ledamot

Lisbeth Nåmark, ledamot

Suppleanter
Anna Jonsson-Storm

Inez Mäkitalo

Stefan Lindahl

Redaktör

Susanne Redebo susanne.redebo@gmail.com