Denna förening är för alla utflyttade tornedalingar boende runt Västerbotten, samt för alla andra västerbottningar som känner samhörighet med Tornedalen och dess anda.
Tornedalingar i Umeå

 

Styrelse

Tage Alalehto, ordförande, [email protected]

Berit Lovén, kassör

Anders Johansson, sekreterare

Ari Hellberg, ledamot

Inger Karkianen, ledamot

Jouko Kangas, suppleant

Rut Niska Säfström, suppleant

Birgitta Brännvall, programråd

Ann-Sofi Tapani, programråd

Revisorer

Britta Häggberg

Berith Boström

Valberedning

Lennart Häggberg, sammankallande

Birgitta Brännvall

Nina Kostet