Denna förening är för alla utflyttade tornedalingar boende runt Västerbotten, samt för alla andra västerbottningar som känner samhörighet med Tornedalen och dess anda.
www.tornedalingarumea.se

 

Styrelse

Tage Alalehto, ordförande

Berit Lovén, kassör

Ove Grape, sekreterare

Ari Hellberg, ledamot

Anders Emanuelsson, ledamot

Jouko Kangas, suppleant

Rita Poromaa, programråd

Birgitta Brännvall, programråd

 

Valberedning

Margaretha Bucht Bråting

Lennart Häggberg