Denna förening är för alla utflyttade tornedalingar boende runt Västerbotten, samt för alla andra västerbottningar som känner samhörighet med Tornedalen och dess anda.
Tornedalingar i Umeå

 

Styrelse

Tage Alalehto, ordförande, [email protected]

Berit Lovén, kassör

Anders Johansson, sekreterare

Ari Hellberg, ledamot

Jouko Kangas, ledamot

Berith Lundholm, suppleant

Inger Karkianen, suppleant

Birgitta Brännvall, programråd

Ann-Sofi Tapani, programråd

 

Valberedning

Lennart Häggberg, sammankallande

Birgitta Brännvall