Bli medlem

För 150 kronor stöttar du riksorganet STR-T och kan därigenom  påverka i angelägna frågor rörande språket, platserna, folket och hålla dig uppdaterad om det ”tornedalska” samt träffa andra tornedalingar.

För familjer betalar du 200 kronor per år, oavsett hur många personer som ingår i hushållet. Enda kravet är att medlemmarna är folkbokförda på samma adress. 

 

Medlemskap löser du genom ett telefonsamtal till STR-T:s kansli 070-654 04 50 (torsdagar och fredagar) eller genom att betala in till bankgiro 669-2230.  Pankkitili Ylitornion Osuuspankki 553300-430574.

Enskiltmedlemskap 150 kr

Familjemedlemskap 200 kr

OBS! Kom ihåg att ange namn på avsändare, postadress samt e-post på inbetalningskortet. Samt namn på övriga familjemedlemmar vid ”familjemedlem”.