För 150 kronor stöttar du riksorganet STR-T och kan därigenom  påverka i angelägna frågor rörande språket, platserna, folket och hålla dig uppdaterad om det ”tornedalska” samt träffa andra tornedalingar. För familjer betalar du 200 kronor per år, oavsett hur många personer som ingår. Efter att du betalat in avgiften får du med posten ett välkomstbrev med information, lagtexten i fickformat och en meänflakupin.

Medlemskap löser du genom att betala in till bankgiro 669-2230 eller via Swish nr 1235432117 (obs, ange minst ”medl” + namn och adress).

Vid utlandsbetalningar används följande info IBAN: SE06 8000 0826 4491 3214 0865 BIC:SWEDSESS (Sparbanken Nord)

Enskiltmedlemskap 150 kr

Familjemedlemskap 200 kr

OBS! Kom ihåg att ange namn på avsändare, postadress samt e-post vid betalning. Frivilligt: Ange namn på övriga familjemedlemmar vid ”familjemedlem”. Ange även om ni vill tillhöra en av lokalavdelningarna Kalix, Stockholm, Uppsala, Gällivare, Pajala, Umeå, Övertorneå eller Kiruna. Om inte informationen ryms kan ni ringa 070 654 04 50 eller mejla [email protected] för komplettering.

Ny dataskyddslag

Från och med den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. Denna dataskyddslag kommer att vara gällande i hela Europa. De uppgifter som Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset registrerar är namn på medlem och eventuellt familjemedlemmar, adress, mejladress eller telefonnummer. Dessa uppgifter behövs för vår administration av medlemsavgifter. Medlemsuppgifter lämnas inte ut, utan används enbart internt av riksförbundet och respektive lokalavdelning. Har du som medlem önskan att kontrollera, ändra eller radera uppgifter? Ta då kontakt via mejl [email protected] [email protected] eller telefoner 070 654 04 50 eller 070 582 40 74.