Meänkieli ordbok

MÅL:

Färdigställa digital ordbok på meänkieli som är tillgänglig för allmänheten.

SYFTE:

Göra meänkieli lättillgängligt för allmänheten och på så vis bidra till revitalisering av språket.

SLUTDATUM FÖR GENOMFÖRANDE:

2022-06-30

FINANSIÄR:

ISOF, Institutet för språk och folkminnen

PROJEKTLEDARE:

Anders Alapää 070 602 48 34 [email protected]

Anders Alapää

Meänkielilyftet för högstadiet

Projektet berör framtagning av pedagogiskt material på meänkieli.

MÅLGRUPP – för vem görs materialet?

Materialet kommer att kunna användas som fortsättningskurs i meänkieli för elever i årskurs 6-9 men kan med fördel även användas till elever upp till och med gymnasiet. Materialet riktar sig till elever som har grundläggande kunskaper i meänkieli. Vissa övningar kommer också att utgöra repetitioner från tidigare studier i grundskolan.

SYFTE – varför behövs materialet?

Idag saknas undervisningsmaterial som riktar sig till elever på högstadiet. De hänvisas till läromedel som inte är relevanta för deras åldersgrupp, både sett ur innehåll och utformning/illustrationer. Annat material som finns i undervisningen för till exempel universitetsstuderande är ofta för svårt och på för hög nivå. Här finns alltså ett glapp där risken är att förlora en viktig länk i revitaliseringen av meänkieli eftersom undervisningsmaterial saknas. För att hålla elevernas språkintresse vid liv även i högre årskurser behövs material som känns nära elevernas vardag i mellanrummet mellan barn- och vuxenvärld. Vårt material kommer att ha en ungdomlig profil både sett ur innehåll och utformning. För att säkerställa det har projektet en referensgrupp på 5-6 elever i 14-16-årsåldern som ger projektet återkopplingar med jämna mellanrum under arbetets gång.

TIDSPERIOD FÖR GENOMFÖRANDE 

2019 01 01-2022 06 30

FINANSIÄR

Institutet för språk och folkminnen

PROJEKTLEDARE:

Mervi Erkheikki och Susanne Redebo