Rajaton – Gränslös

MÅL:

Genom projektet kan vi skapa

  • ett nätverk för meänkieli och dess kultur med fokus på kunskapsöverföring mellan generationer
  • ett nätverk för företag där meänkieli synliggörs i verksamheten
  • fyra tematiska studiecirklar/workshops där minst två av meänkielis varieteter används
  • 48 skyltar/textiltryck på meänkieli för butiker, organisationer och föreningar
  • stärka det individuella lärandet genom kunskapsöverföring mellan generationer i samband med genomförandet av fyra tematiska studiecirklar/workshops
SYFTE:

Skapa ett långsiktigt lärande och synliggörande av meänkieli för att skapa en positiv attityd till språket

TIDSPERIOD FÖR GENOMFÖRANDE:

2019 01 11-2021 09 15

PROJEKTLEDARE:

Eva Kvist 073-735 40 91  [email protected]

FINANSIÄRER:

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Tornedalen 2020

 


 

Meänkielilyftet för högstadiet

Projektet berör framtagning av pedagogiskt material på meänkieli.

MÅLGRUPP – för vem görs materialet?

Materialet kommer att kunna användas som fortsättningskurs i meänkieli för elever i årskurs 6-9 men kan med fördel även användas till elever upp till och med gymnasiet. Materialet riktar sig till elever som har grundläggande kunskaper i meänkieli. Vissa övningar kommer också att utgöra repetitioner från tidigare studier i grundskolan.

SYFTE – varför behövs materialet?

Idag saknas undervisningsmaterial som riktar sig till elever på högstadiet. De hänvisas till läromedel som inte är relevanta för deras åldersgrupp, både sett ur innehåll och utformning/illustrationer. Annat material som finns i undervisningen för till exempel universitetsstuderande är ofta för svårt och på för hög nivå. Här finns alltså ett glapp där risken är att förlora en viktig länk i revitaliseringen av meänkieli eftersom undervisningsmaterial saknas. För att hålla elevernas språkintresse vid liv även i högre årskurser behövs material som känns nära elevernas vardag i mellanrummet mellan barn- och vuxenvärld. Vårt material kommer att ha en ungdomlig profil både sett ur innehåll och utformning. För att säkerställa det har projektet en referensgrupp på 5-6 elever i 14-16-årsåldern som ger projektet återkopplingar med jämna mellanrum under arbetets gång.

TIDSPERIOD FÖR GENOMFÖRANDE 

2019 01 01-2021 05 31

FINANSIÄR

Institutet för språk och folkminnen

PROJEKTLEDARE:

Mervi Erkheikki och Susanne Redebo