Remissvar till Skolverket avseende förslag till föreskrifter med anledning av ämnesbetyg på gymnasiet 20230322

Remissvar Ett hållbart mediestöd för hela landet (Ds 2022:14) 2022-09-30

Remissvar Rapportutkast Den anatomiska samlingen vid Karolinska Institutet 20220815

Remissvar Ny kulturplan Region Norrbotten 2022-06-17

Remissvar Rätt mottagare granskning och integritet SOU 2021:99 2022-05-19

Remissvar Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94) 2022-05-10

Remissvar ämnesbetygsreformen (dnr 2022:55) 2022-05-06

Remissvar Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77) 2022-02-16

Remissvar Läromedelsutredningen (SOU 2021:70) 2021-12-23

Remissvar Förslag till förenklad betygsskala

Remissvar Skogsutredningens betänkande SOU 2020 73 Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

Remissvar Ku2020-01900 Förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska

Remissvar Hållbar socialtjänst

Remissvar Förslag till ändrade timplaner

Remissvar Biblioteksplan 2021-2025 för Luleå kommun 20-10-27

Remissvar Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige 20-09-28

Remissvar Högre växel 20-09-24

Remissvar Promemoria av utökade målgrupp för Allmänna arvsfonden 20-09-23

Remissvar Härifrån till evigheten 20-06-01

Remissvar Remissvar För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål 20-03-09