Remissyttrande över Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun 20240327

Remissvar  gällande Svenska Kyrkans skogsbruk 20230417

Remissvar till Skolverket avseende förslag till föreskrifter med anledning av ämnesbetyg på gymnasiet 20230322

Remissvar Ett hållbart mediestöd för hela landet (Ds 2022:14) 2022-09-30

Remissvar Rapportutkast Den anatomiska samlingen vid Karolinska Institutet 20220815

Remissvar Ny kulturplan Region Norrbotten 2022-06-17

Remissvar Rätt mottagare granskning och integritet SOU 2021:99 2022-05-19

Remissvar Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94) 2022-05-10

Remissvar ämnesbetygsreformen (dnr 2022:55) 2022-05-06

Remissvar Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77) 2022-02-16

Remissvar Läromedelsutredningen (SOU 2021:70) 2021-12-23

Remissvar Förslag till förenklad betygsskala

Remissvar Skogsutredningens betänkande SOU 2020 73 Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

Remissvar Ku2020-01900 Förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska

Remissvar Hållbar socialtjänst

Remissvar Förslag till ändrade timplaner

Remissvar Biblioteksplan 2021-2025 för Luleå kommun 20-10-27

Remissvar Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige 20-09-28

Remissvar Högre växel 20-09-24

Remissvar Promemoria av utökade målgrupp för Allmänna arvsfonden 20-09-23

Remissvar Härifrån till evigheten 20-06-01

Remissvar Remissvar För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål 20-03-09