Meningen med föreningen.

STR-T är ett riksorgan för svenska tornedalingar, tornionlaaksolaiset*.
Ett språkrör för Tornedalen, som bevakar tornedalingarnas språkliga, kulturella och samhälleliga intressen oavsett var de lever och verkar. Målet är att främja och stärka tornedalingarnas identitet och språkliga och kulturella förankring.

Det religiösa och partipolitiskt obundna STR-T bildades 1981 och kom att bli en viktig milstolpe i återerövrandet av tornedalsfinskan, sedemera omdöpt till meänkieli för att befästa att språket är en egen varietet och inte en finsk dialekt. Knappt 20 år senare, år 2000, erkände staten meänkieli som ett nationellt minoritetsspråk. Idag är STR-T remissinstans gentemot riksdag och regering i frågor rörande minoritetskulturen, vilket är en viktig del av riksförbundets uppgift.

STR-T har idag omkring 5 000 medlemmar i hela Sverige, Finland och Norge – och välkomnar fler!
Ummikkoja** som meänkielitalande, bosatta i Sverige som utomsocknes.

*Tornionlaaksolaiset är meänkieli för tornedalingar.
**Ummikko är meänkieli för icke-meänkielitalande.