STR-T är ett riksorgan för svenska tornedalingar, kväner och lantalaiset* och för alla som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia.
Som språkrör för det ursprungliga meänkielitalande området i norra Sverige som innefattar såväl Tornedalen som Malmfälten bevakar vi språk- kultur- och samhällsfrågor för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Förbundet grundades 1981 och är religiöst och partipolitiskt obunden.

Målsättningen är att främja och stärka minoritetens identitet samt språkliga och kulturella utveckling och förankring. Vidare verkar förbundet för att befästa kunskapen hos allmänheten om minoritetens långa historia i landet.

Detta gör vi bla genom att agera som remissinstans gentemot riksdag, regering och statliga myndigheter i frågor rörande nationella minoriteter.

Det finns lokalföreningar vars stadgar harmonierar med förbundets. Verksamheten hos dessa är koncentrerad till samråd på lokalt plan och aktiviteter i närområdet med målsättning som ovan.

Medlemmarna är spridda över hela nationen och många är bosatta i våra nordiska grannländer, Finland och Norge. Förbundet välkomnar fler, såväl ummikoja** som meänkielitalande!

*på meänkieli heter identitetsbegreppen i singularis, grundform  ’tornionlaaksolainen’, ’kvääni’ och ’lantalainen’

**Ummikko är meänkieli för icke-meänkielitalande.