Tornedalingar, kväner och lantalaiset i hela Sverige
Det finns uppskattningsvis 75 000 meänkielitalande personer i hela Sverige. Dock finns betydligt många fler som identifierar sig som en tornedaling, kvän eller lantalainen. Sådana som kanske inte bor här eller ens i Sverige och inte heller äger språket, men vars själ, hjärta och tanke är sprungen ur mandelpotatisen, torrfurorna och de ändlösa myrarna. Och som bekant behöver människan tillhöra ett sammanhang, hon behöver en plats där hon kan vila med likasinnade. Och en plats där hon kan värna sina kanske viktigaste frågor. Därför finns STR-T överallt i Sverige.

Lokalföreningar inom riksförbundet
Lokalföreningar fyller en viktig funktion inom riksförbundet. Tornedalingar, kväner och lantalaiset finns runtom i landet och världen. För många enskilda individer är lokalföreningarna ett viktigt organ där man får höra och prata meänkieli, få information om dagsaktuella händelser från barndomens trakter samt känna samhörighet.

På senare år fyller även lokalföreningarna en viktig funktion genom att vidareförmedla till riksförbundet information om positiva och negativa förändringar i det lokala samhället. Med andra ord är lokalföreningarna en mötesplats för tornedalingar, kväner och lantalaiset men även en påverkansfaktor lokalt mot myndigheter med den lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 2010.