Tornedalingar i hela Sverige
Det finns uppskattningsvis mellan 40 000-70 000 meänkielitalande personer i hela Sverige. Dock torde betydligt många fler identifiera sig som tornedalingar. Sådana som kanske inte bor här eller ens i Sverige och inte heller äger språket, men vars själ, hjärta och tanke är sprungen ur mandelpotatisen, torrfurorna och de ändlösa myrarna. Och som bekant behöver människan tillhöra ett sammanhang, hon behöver en plats där hon kan vila med likasinnade. Och en plats där hon kan värna sina kanske viktigaste frågor. Därför finns STR-T överallt i Sverige.

Lokalavdelningar inom riksförbundet
Lokalavdelningarna fyller en viktig funktion inom riksförbundet. Tornedalingar finns runtom i landet och världen. För många enskilda individer är lokalavdelningarna ett viktigt organ där man får höra och prata meänkieli, få information om dagsaktuella händelser från barndomens trakter samt känna samhörighet.

På senare år fyller även lokalavdelningarna en viktig funktion genom att vidareförmedla till riksförbundet information om positiva och negativa förändringar i det lokala samhället. Med andra ord är lokalavdelningarna en mötesplats för tornedalingar men även en påverkansfaktor lokalt mot myndigheter med den lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 2010.