Pajala

STR-T:s lokalavdelning i Pajala bildades 2008 och nås via pajalastrt@gmail.com

 

Styrelse

Marianne Liinanki, ordförande +46 70-608 21 42
Else-Maj Kreku, kassör
Lena Jatko, sekreterare
Britta Tervaniemi, ledamot
Ted Wirén, ledamot

Suppleanter
Anita Drugge, Gun Olofsson

Revisorer

Kerstin Svala, Birger Skarpsvärd

 

Aktiviteter