STR-T:s lokalförening i Pajala bildades 2008 och nås via mail [email protected]

 

Styrelse

Lena Jatko, ordförande telnr. 072-233 24 28

Hillevi Rantatalo, vice ordförande

Else-Maj Kreku, kassör

Britta Tervaniemi, sekreterare

Sigmund Nygård, ledamot

Ted Wirén, ledamot

Kerstin Tuomas Larsson, suppleant

Anne Niska, suppleant

 

Revisor

Birger Skarpsvärd

Kerstin Svala Erkki

 

Valberedning

Owe Pekkari