STR-T:s lokalförening i Pajala bildades 2008 och nås via mail [email protected]

 

Styrelse

Lena Jatko, ordförande telnr. 072-233 24 28

Britta Tervaniemi, viceordförande

Else-Maj Kreku, kassör

Reino Esberg, ledamot

Hillevi Rantatalo, ledamot

Agneta Rantatalo, suppleant

Kerstin Tuomas Larsson, suppleant

Ted Wirén, suppleant

 

Revisor

Birger Skarpsvärd

Kerstin Svala Erkki

 

Valberedning

Marianne Liinanki, sammankallande

Anita Drugge

Ove Falk

 

Aktiviteter