Sveriges riksdag beslutade 1999 att erkänna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige. I en andra konvention blev också deras språk erkända som officiella minoritetsspråk i Sverige, med motiveringen att dessa har en historiskt förankrad hemortsrätt i Sverige. Språken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Konventionerna medför olika skyldigheter för officiella myndigheter, bland annat är SR, SVT och UR skyldiga att sända program på dessa språk. Det ska också finnas möjligheter till forsknings-, kultur-, och litteraturstöd på alla fem språk, plus att enskilda personer ska kunna använda samiska, finska och meänkieli i kontakt med myndigheter i de aktuella förvaltningsområdena. Även äldrevård och skolundervisning ska finnas tillgängligt på de nämnda språken.

För mer information se nedan.