STR-T och utvecklingen av meänkieli
Meänkieli är idag i ett mycket viktigt utvecklingsskede som minoritetsspråk. Hur förhåller sig förbundet till detta?
STR-T:s mål är att främja och utveckla meänkieli i både tal och skrift. Vi äger en förståelse för de lokala varieteterna som tillämpas och utvecklar språket med språkbrukare och myndigheter.

STR-Ts prioriterade frågor hittar du här Verksamhetsplan 2024

Stadgarna hittar du här.