Vi byter medlemsregister!

Vårt medlemsprogram Vismaförening upphör i årsskiftet. Just nu jobbar kansliet intensivt för att föra över medlemsmatrikeln till vårt nya program….

Kommissionens slutbetänkande är överlämnat

Sannings- och försoningskommissionens ordförande Elisabet Fura räckte över slutbetänkandet med två tillhörande publikationer till kulturminister Parisa Liljestrand, STR-T och Met…

Presskonferens: Begäran om urfolksstatus

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset kallar till presskonferens i Luleå 19 oktober. Förbundet avser nu skicka in skrivelse om urfolksbegäran…

Pressmeddelande!

Språkstärkande projekt igång! Nu startar projektet Vahvista kieltä /stärk språket. Projektets syfte är att uppmuntra till språkanvändning och erbjuda miljöer…