Stöd vårt arbete!


Minskat bidrag och högt tryck på organisationen har skapat ett ohållbart läge för förbundets verksamhet. STR-T vädjar om bidrag från enskilda, företag, organisationer etc till att upprätthålla vårt arbete för den nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset! Det händer mycket nu som berör vår minoritet.

Swisha valfri summa till nr 123 543 21 17 eller för över till bg  669-2230 och märk med ”gåva”.

Varför?
Förbundet behöver aktivt bedriva minoritetspolitiskt påverkansarbete, följa och delta i viktiga politiska processer och organisera en hållbar verksamhet för att folkgruppens röst ska göras hörd vid beslutsfattning i frågor som berör minoriteten. Med halverat fast stöd sedan 2023 och få anställda är det svårt att ro verksamhetsplanen för 2024 i hamn. Regeringen har inte tilldelat organisationen medel för implementering av slutbetänkandet SOU 2023:68, vilket tvingar minoriteten att själv bekosta försoningsarbete för något som statens assimilering av folkgruppen orsakat.

Vad gör STR-T?
Som företrädare för den nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset arbetar STR-T för att stärka minoritetens kultur, språk, identifikation och rättigheter. Vi arbetar för att synliggöra vår historia. STR-T är remissinstans till regeringen i  frågor som berör minoriteten vilket innebär att vi bereder remisser, deltar i samråd med ett 40-tal olika samrådsparter, kommunicerar minoritetens inspel genom dialog och skriftliga yttranden. Vi samråder med olika departement, myndigheter, föreningar och bolag. Vi arbetar aktivt för synliggörande, inflytande och delaktighet för den meänkielitalande minoriteten. Vi verkar för upprättelse för våra förfäder, för att stärka minoriteten idag och ge förutsättningar för kommande generationer att utöva sin kultur, traditioner och språk.

Exempel på sakfrågor vi jobbar med:

  • Sannings- och försoningskommissionens slutbetänkande SOU 2023:68 – implementering och kunskapsspridning
  • Renmarksutredningen – inkludering av minoritetens perspektiv och rättigheter.
  • Urfolkfrågan – erkännande som urfolk
  • Akamella – repatriering av tornedalska, lantalaisiska, kvänska och samiska kvarlevor.
  • Språkrevitalisering – aktiviteter i projekt
  • Utbildnings- och skolfrågor – förbättrad utbildningskedja
  • Forskning  – påverkansarbete för forskningssatsning om tornedalingar, kväner och lantalaiset¨
  • Påverkansarbete för att få till stånd en nationell kulturinstitution för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Förbundet har nått en hel del framgångar de senaste åren så som tillsättandet av Sveriges första Sannings- och försoningskommission, plats i renmarkskommitténs sakkunniggrupp, återtagande av kvarlevor etc. Nu hotas vårt vidarearbete med de här frågorna av ekonomiska bristfälliga resurser! Du kan hjälpa genom att bidra med en valfri summa och sprida informationen vidare.

Stort tack!