Riksförbundets högsta beslutande organ är årskongressen som genomförs i april varje år.  Förbundsstyrelsen är beslutande och verkställande organ mellan kongresserna. Följande förtroendevalda ingår i styrelsen verksamhetsåret 2023:

 

Inger Junkka, Ordförande
Gällivare
Vald för 1 år 2023

[email protected] 

 

Terje Raattamaa, Vice ordförande
Idivuoma
Valdes för 2 år som styrelseledamot 2023

[email protected]

 

Åsa Abelin, kassör
Göteborg
Vald för 1 år

[email protected]

 

Ronny Pettersson, styrelseledamot
Stockholm
Valdes för 2 år 2023
[email protected]

 

Tore Hjort, styrelseledamot
Haparanda
Valdes för 2 år 2023
[email protected]

 

Helena Lassi, styrelseledamotLuleå
Vald för 2 år 2022

[email protected]

 

 

Tage Alalehto, styrelseledamot
Umeå
Vald för 2 år 2022

[email protected]

 

Bengt Niska, styrelseledamot i AU
Pajala
Vald för 2 år 2022

[email protected] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mervi Erkheikki, suppleant
Umeå
vald för ett år 2023

[email protected]

Emma Kivinieimi, suppleant
Pajala
Vald för ett år 2023
[email protected]

 

 

 

 

Valberedningen

Lena Jatko, sammankallande
Pajala

[email protected]

 

Hanna Aili
Malmö

[email protected]

 

Per-Erik Niva
Kiruna

[email protected]

 

Revisorer

Magnus Johansson

Bror-Erland Härmä

Monica Holmström, ersättare