Riksförbundets högsta beslutande organ är årskongressen som genomförs i april varje år. Detta år var kongressen tidigarelagd till 26 mars. Förbundsstyrelsen är beslutande och verkställande organ mellan kongresserna. Följande förtroendevalda ingår i styrelsen verkamhetsåret 2022:

 

Inger Junkka, Ordförande
Gällivare
Vald för 1 år

[email protected] 

 

Terje Raattamaa, Vice ordförande
Idivuoma
Valdes för 2 år som styrelseledamot 2021

[email protected]

 

Åsa Abelin, kassör
Göteborg
Vald för 1 år

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Särkijärvi, styrelseledamot i AU
Kalix
Valdes för 2 år 2021

[email protected]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Niklas Martti, styrelseledamot
Stockholm
Valdes för 2 år 2021

[email protected]

 

Helena Lassi, styrelseledamot
Luleå
Vald för 2 år

[email protected]

 

Fredrich Legnemark, styrelseledamot
Borås
Valdes för 2 år 2021

[email protected]

 

 

Tage Alalehto, styrelseledamot
Umeå
Vald för 2 år

[email protected]

 

Bengt Niska, styrelseledamot
Pajala
Vald för 2 år

[email protected] 

 

Mervi Erkheikki, suppleant
Umeå
vald för ett år

[email protected]

 

Valberedningen

Lena Jatko, sammankallande
Pajala

[email protected]

 

Hanna Aili
Malmö

[email protected]

 

Per-Erik Niva
Kiruna

[email protected]

 

Revisorer

Magnus Johansson

Bror-Erland Härmä

Monica Holmström, ersättare