Riksförbundets styrelse

Riksförbundets högsta beslutande organ är årskongressen som genomförs i april varje år.
Förbundsstyrelsen är beslutande och verkställande organ mellan kongresserna och har följande sammansättning:

 

Kerstin Salomonsson, ordförande

soppero98@gmail.com

 

Daniel Särkijärvi,  vice ordförande

sacken_144@hotmail.com

 

 

Tapio Kostet, kassör

tapio.kostet@kpmg.se

tapio.j.kostet@gmail.com

 

 

Linnea Huhta, styrelseledamot

linneahuhta@hotmail.com

 

Kurt Kalander, styrelseledamot

kurrekosken@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Eskil Radkvist, styrelseledamot

eskilradkvist@gmail.com

 

Börje Rytiniemi, styrelseledamot

brytiniemi@gmail.com

 

 

Gun Olofsson, styrelseledamot

gunni.olofsson@gmail.com

 

Hjördis Sigurdsdotter, styrelseledamot

h.k.sigurdsdotter@gmail.com

 

Valberedning
Bengt Rytiniemi, sammankallande

Bengt.Rytiniemi@overtornea.se 

Mikaela Omark

miao7608@hotmail.com

Lena Jatko

lenajatko56@gmail.com

 

Revisorer
Emil Anttila, Bror-Erland Härmä och ersättare Monica Holmström

Verksamhetsledare
Maja Mella

Administratör
Birgitta Rantatalo

Stadgar Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset