Riksförbundets högsta beslutande organ är årskongressen som genomförs i april varje år. Förbundsstyrelsen är beslutande och verkställande organ mellan kongresserna och har följande sammansättning:

 

Eva Kvist, Ordförande

[email protected] 

 

 

Tore Hjort, vice ordförande

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjördis Sigurdsdotter, kassör

[email protected]

 

Terje Raattamaa, styrelseledamot

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kalander, styrelseledamot

[email protected]

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Niklas Martti, styrelseledamot

[email protected]

 

 

Fredrich Legnemark, styrelseledamot 

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Särkijärvi, styrelseledamot

[email protected]

 

 

Tage Alalehto

[email protected]

 

 

Linnea Huhta, suppleant

[email protected]

 

 

Maria Pyykkönen, suppleant

[email protected]

 

 

Valberedning

Anton Hennix Raukola, sammankallande

[email protected]

 

Lena Jatko

[email protected]

 

Märta Nylund

[email protected]

 

 

Revisor

Emil Anttila

Bror-Erland Härmä

Monica Holmström, ersättare