Riksförbundets högsta beslutande organ är årskongressen som genomförs i april varje år. Förbundets stadgar hittar du här Stadgar Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

Förbundsstyrelsen är beslutande och verkställande organ mellan kongresserna och har följande sammansättning:

Kerstin Salomonsson, ordförande

[email protected]

 

Börje Rytiniemi, vice ordförande

[email protected]

 

Tapio Kostet, kassör

[email protected]

[email protected]

 

Daniel Särkijärvi, styrelseledamot

[email protected]

 

Niklas Martti, styrelseledamot

[email protected]

 

Kurt Kalander, styrelseledamot

[email protected]

 

Göran Johansson, styrelseledamot

[email protected]

 

Hjördis Sigurdsdotter, styrelseledamot

[email protected]

 

Bengt Niska, styrelseledamot

 

Samuel Mukkavaara, suppleant

[email protected]

 

 

Anette Wikudd, suppleant

 

Valberedning

Bengt Rytiniemi, sammankallande

[email protected] 

Mikaela Omark

[email protected]

Lena Jatko

[email protected]

 

Revisorer

Emil Anttila, Bror-Erland Härmä och ersättare Monica Holmström