Riksförbundets högsta beslutande organ är årskongressen som genomförs i april varje år. Förbundsstyrelsen är beslutande och verkställande organ mellan kongresserna och har följande sammansättning:

                                                 

Kerstin Salomonsson, ordförande                                           Börje Rytiniemi, vice ordförande

[email protected]                                                           [email protected]

 

 

                                               

 Tapio Kostet, kassör                                                               Göran Johansson, styrelseledamot

[email protected]                                                         [email protected]

[email protected]

 

 

 

                                                  

Kurt Kalander, styrelseledamot                                               Niklas Martti, styrelseledamot

[email protected]                                                   [email protected]

 

 

 

                                 

Bengt Niska, styrelseledamot                                                                Hjördis Sigurdsdotter, styrelseledamot

[email protected]

 

 

 

                                               

Daniel Särkijärvi, styrelseledamot                                     Samuel Mukkavaara, suppleant

[email protected]                                              [email protected]

 

 

 

Anette Wikudd, suppleant

 

Valberedning

Bengt Rytiniemi, sammankallande

[email protected] 

Mikaela Omark

[email protected]

Lena Jatko

[email protected]

 

Revisorer

Emil Anttila, Bror-Erland Härmä och ersättare Monica Holmström