Riksförbundets styrelse

Riksförbundets högsta beslutande organ är årskongressen som genomförs i april varje år.
Förbundsstyrelsen är beslutande och verkställande organ mellan kongresserna och har följande sammansättning:

 

Bengt Niska, ordförande

070-327 60 89

bengt.niska@str-t.com 

bengt.niskakonsult@gmail.com

 

 

Kerstin Salomonsson, vice ordförande

soppero98@gmail.com

 

 

Tapio Kostet, kassör

tapio.kostet@kpmg.se

tapio.j.kostet@gmail.com

 

 

Linnea Huhta, styrelseledamot

linneahuhta@hotmail.com

 

 

Johanna Nordblad Sirkka, styrelseledamot

johannasirkka@gmail.com

 

 

Daniel Särkijärvi,  styrelseledamot

sacken_144@hotmail.com

 

 

Eskil Radkvist, styrelseledamot

eskilradkvist@gmail.com

 

 

Victoria Esberg, styrelseledamot

vesberg@yahoo.se

 

 

Börje Rytiniemi, styrelseledamot

brytiniemi@gmail.com

 

 

Gun Olofsson, suppleant

gunni.olofsson@gmail.com

 

 

Bengt Aili, suppleant

bengt.aili@tornedalen.se

 

Valberedning
Emil Kieri (sammankallande)

emilkieri@gmail.com

Kerstin Tuomas Larsson

ktuomaslarsson@mejl.be

Lena Jatko

lenajatko56@gmail.com

Revisorer
Emil Anttila, Bror-Erland Härmä och ersättare Monica Holmström

Verksamhetsledare
Maja Mella

Administratör
Johanna Hjärtström

Stadgar STR-T 2013-04-20 sid 1

Stadgar STR-T 2013-04-20 sid 2