Posted on

Pendlari Birger oon ollut uskolinen Pajalalle

Birger Lahti. Kuva: Valtiopäivä

Birger Lahti, V, oon yksi niistä harvoista valtiopäiväjäsenistä, joka aina oon asunut Toornionlaaksossa (Kaarnevaarassa). Hän kulkee eestakasi Stokholhmissa viis päivää viikossa vuesta 2014 asti. ”Soon aika tyffiä”, hään sannoo. Birgeri istuu Näringsyytskotissa, Trafiikiyytskotissa ja Miljöö- ja maanpruukiyytskotissa.

Oleks sie koskhaan ollu poiessa Pajalasta sen pitemphään?

-Käväsin mie pikku mukan poiessa kunnasta ko mie olin militäärissä. Sitte mie olen ollu mettätöissä ja tämä oon hyä asumapaikka jos oon töissä mettässä.

Onkos sinun poliittisessa agendassa semmosia kysymyksiä jossa Toornionlaaksola oon ollu suora vaikutus?

-Tapulikruuaasiassa mie olen painanu pääle kovasti kaikila laila siksi ko Northland Resourcesin konkyrsi tuli varsin sen jälkhiin ko minun valithiin valtiopäivile. Mutta semmosiaki kysymyksiä mie olen nostanu framile jossa yhistyvä Norrbottenin intystriiasiat ja mettä. Mie olen saanu minun oman parttiin etustajia paremin ymmärtämhään mettäalan, kunka met saatama parhaiten käyttää sitä.

Mikäs oon Toornionlaakson paras puoli?

-Luonto ja ihmiset. Meilä oon sitte rajaki joka yhistää enämpi ko se erottaa. Meilä oon kielet, meänkieli, suomenkieli ja ruotti … Mie olen ylpeä siittä ette olen toornionlaaksolainen.

Meänkielensi Erling Wande

Posted on

Ida reisaa viikottain Haaparannan ja Tukholmin väliä

Ida Karkiainen. Kuva: Valtiopäivä

Meän sarjassa valtiopäiväjäseniä, joila oon yhtheys Tornionlaakshoon, met kohthaamma nytten Ida Karkiaisen (S), joka ellää kapsäkkielämää. Hään istuu kolmessa valiokunnassa – koulutusvaliokunnassa, kylttyyrivaliokunnassa ja valtiosääntövaliokunnassa.

Kunkas sie näet sinun yhtheyven Tornionlaakshoon?

– Mie oon syntynny Matkakosken kylässä,  kylä joka sijattee Haaparannan ja Matarinkin välilä. Nytten mie asun Haaparannan Skönvikissä.

Siekös et asukhaan Tukholmissa?

– Mie elän rajala eikä mulla ole mithään meininkiä muuttaa. Mie viihyn mainiosti enkä mie ole vielä löytänny yhthään paikkaa, joka olis Tornionlaaksoa pareempi. Valtiopäiväjäsenen työ Tukholmassa tapahtuu tiistaina, keskiviikona ja tuorustaina. Muut päivät mie vietän miehluimin minun omassa vaalipiirissä, toisin sanoen Norbottenissa.

Oos sinun puliittisella akentalla joitaki kysymyksiä, jokka suohraan koskevat Norbottenia?

– Mie tunnen suurta kiinostusta rajayhtheistyön kysymykshiin, jokka oova varsiin tärkheitä meile, jokka elämä ja tehemä työmmä rajaseu’ulla. Barentsin aluheen kysymykset ja meän yhtheistyö Pohjoskalotilla oova kans kysymyksiä, jokka mie nostan tärkheinä framile.

Mikäs oon parasta Tornionlaaksossa?

– Parasta oova Tornionlaakson ihmiset ja meän kylttyyri. Meilä oon villin jännittävä histuuria, joka oon leimalista meän nykyselle elämälle ja tulevaisuuele kans. Mysiikki, ruoka, kieli, kertomukset, kirjalisuus, kala, mettä, väylä – mie saatan räknätä kunka monta syytä hyänsä! Mie rakastan Tornionlaaksoa!

Meänkielensi Matti Junes

 

Posted on

Valtiopäivämies Stig: ”Tornionlaaksolaiset oova viishaita ihmisiä”

Stig Henriksson. Kuva: Valtiopäivä

Met ooma ottanheet pylsia joiltaki valtiopäivämiehiltä, joila oon yhtheyttä Tornionlaakshoon. Vaseemistopuoluuheen Stig Henriksson istuu puolustusvaliokunnassa ja trafiikkivaliokunnassa. Hään oli aiemiin Fagerstan kunnanneuvoksenna kans.

-Mie oon syntynny ja kasunnu Yrttivaarassa, kuus peninkuormaa Jellivaarasta. Mie asuin kylässä aina kolmentoista ikhään ja sitte Jellivaarassa yheksäntoista ikhään. Sitte mie ja muutama kaveri väsyimä vilkuttamhaan toisile siutti kiitävhään junhaan ja hyppäsimmä fölhjyyn. Sitten tuli Uppsaala.

Ajakkos sie ussein sinun kotiseu’ulle?

-Mie oon suunihleen kerran vuuessa sielä ylhäälä, välistä jopa kolmekki kertaa. Mulla oon nepookoita ja setä ja täti vielä kotiseu’ula. Eniimäksheen mie vain kulen ympärhiinsä ja joskus mie oon vappupuhujanna. Mie reissaan työn puolesta melko ussein. Lapsuuenkoti kuiten oon myyty jo 1985 ko pappa muutti etehlään.

Oos sinun puliittisella akentalla, joitaki suohraan Tornionlaaksoa liippaavia kysymyksiä?

-Puolustuspulitiikassa oon tietystikki Norbottenilla tärkeä merkitys samon ko Barentsin aluheella. Juuri nytten puhuthaan paljo ruottalais-suomalaisesta puolustusyhtheistyöstä. Met vaseemistossa olemma pusitiivisia tähhään ja kattomma ette meilä oon paljo voitettavanna yhtheistyöstä Suomen kans. Het saava paljo valmista heän 25 miljaartilla. Mie oon kiinostunnu maaseutupulitiikasta, vaikka net olekhaan juuri varssin minun kysymyksiä.

Mikäs oon Tornionlaaksossa parasta?

-Lujasti kauhniisheen maisemhaan ja toellisuutheen juurtunheet viishaat ja suorat ihmiset.

Meänkielensi Matti Junes

Posted on

Ellen Juntila oli pakko siirtyä ette saa työn

Ellen Juntti. Kuva: Valtiopäivä

Ellen Juntti, valtiopäivänjäsen Muteraatile, oon asunu etelässä kohta neljäkymmentä vuotta mutta tuntee ittensä vielä toornionlaaksolaisena. Hään istuu Oikeusosastossa ja Kylttyyriosastossa.

-Olen syntyny ja kasunu ylös Toornionlaaksossa. Muutin Stockholhmiin kaheksantoistaikäsennä, 1977. Ei silti ette halusin, mutta oli pakko elättää ittensä ja ei ollu töitä Toornionlaaksossa siihen aikhaan. Mie asun, siihen saakka ette mie siiryn, pienessä kylässä Niskanpäässä, kaks pelikuormaa pohjosheen Mataringistä.

-Mie kävin viimi kesänä, mutta se ei tule ennää niin usseen käytyksi ko vanhimat ei ole elossa. Ko net elit niin pruukasin käyä kotona suunile joka kesä.

Oonkos kysymyksiä missä Toornionlaakso oon suoriksi vaikuttannu?

-Ei, mie istun Oikeusosastossa ja net kysymykset koskeva koko maata.

Paras Toornionlaaksossa?

-Luonto oon mahottoman kaunis Toornionväylän varrela. Mutta enniiten tykkään ihmisistä, net oon suorat ja hauskat. Tunnen itteni vieläki toornionlaaksolaisena vaikka siittä oon heti neljäkymmentä vuotta siittä ko siiryn sieltä. Tulen aina tekheen sen ja olheen ylpeä siittä!

Meänkielensi Märta, Karin ja Linnea Nylund

Posted on

Emilia oon toornionlaaksolainen päättävässä joukossa

Emilia Töyrä. Kuva: Valtiopäivä

Mennä kotia mökile Toornionlaakshoon oon paras lepo valtionpäiväjäsenelle Emilia Töyräle (S). Hänen puliittishiin tehtävhiin kuuluu kysymyksiä kansalisista vähemistöistä. Emilia istuu Sosiaaliosastossa, Ulkomaanosastossa ja Valtiosääntöosastossa.

-Minun yhtheys Toornionlaakshoon oon ette minun vanhimat tuleva Kuttasesta ja Maunusta, lähelä Karesuantoa. Teknisesti tämä ei ole Toornionlaaksoa, siksi ette Toornionväylä yhtyy vasta etelämpännä, mutta eninosa lantalaisista tykkäävä ette het oon toornionlaaksolaiset.

Oleks usseen pohjolassa?

– Mie menen perheen mökile Mauhnuun niin hopusta ko oon maholisuus. Mökilä telefooni toimii huonosti ja se oon paras paikka ko tarttee saa takasi voimia ko oon ollu häsysessä Storbynissä ( Stockholmissa). Valitettavasti se ei tapahtu niin usseen nykyaikana mutta piiain 2 -3 viikonloppua tärmiinassa. Ennen pruukasin viettää kaikki vapaaijan kevätalvela sielä, sitä saatan kaivata. Hihtaa hangen päälä ja kohata sukulaisia, se oon kyllä ihana.

Kysymyksiä minkä kans sie työskentelet ja mikkä vaikuttava Tornionlaaksoa?

-Koska mie istun osastossa joka käsittellee kansalisia vähemistöjä – valtiosääntöosastossa – Toornionlaakso oon hyvin lähelä. Mie uskon ette se oon luonolista ette sitä ottaa huomihoon sen mitä tietää ja tuntee ja sillon se oon kans helpompi viä asioita. Silti se oon tärkeä ette oon toornionlaaksolaisia päättävissä kokkouksissa.

Paras Toornionlaaksossa?

-Ihmiset. Suorat meininkit ja makea leipä. Ja sitten sielä oon niin mahottoman kaunis.

Meänkielensi Märta, Karin ja Linnea Nylund