STR-Tn paikalisjärjestö Matarinkissä perustethiin 2011.

 

Johtokunta

Torvald Pääjärvi, puhheenjohtaja

Sven Kostenius, kasööri

Marita Mattson Barsk, sihteeri

Ove Kohkoinen, johtokuntajäsen

Bengt Aili, johtokuntajäsen

Doris Notlind, varajäsen

Tage Bucht, varajäsen