Uusi taattasuojelulaki
25 toukokuuta 2018 uusi Taattasuojelulaki, GDPR (General Data Protection Regulation) astuu voihmaan. Tämä taattasuojelulaki tullee jäällaahmaan koko Euroopassa. Net tiot mitä Svenska Tornedalingars riksförbund – Tornionlaaksolaiset rejistreera asiakhaasta joka tillaa veppikaupasta oon nimi, osote, meiliosote ja piiain telefooninumero. Nämät tiot tarvithaan ette helpottaa räkinkinteossa. Asiakastietoja ei jätetä ulos.

Jos sie joka olet asiakas halvat tarkastaa, muuttaa eli ottaa tietoja pois, ota kontaktia meilin kautta [email protected] eli telefoonin kautta  073-081 32 16.

Tillaus

Frahtimaksu tullee lisäksi.  Lähätämä tillakusia Pohjoismaille.

Jäsenet
Jäsenille jällaa 10% alenus jos tillaat Meänflaun ja 50% alenus jos tillaat kirjoja eli CD-siivoja. Kirjota MEDL21 jos halvat alenuksen.