Valtiopäivämies Stig: ”Tornionlaaksolaiset oova viishaita ihmisiä”


Stig Henriksson. Kuva: Valtiopäivä

Met ooma ottanheet pylsia joiltaki valtiopäivämiehiltä, joila oon yhtheyttä Tornionlaakshoon. Vaseemistopuoluuheen Stig Henriksson istuu puolustusvaliokunnassa ja trafiikkivaliokunnassa. Hään oli aiemiin Fagerstan kunnanneuvoksenna kans.

-Mie oon syntynny ja kasunnu Yrttivaarassa, kuus peninkuormaa Jellivaarasta. Mie asuin kylässä aina kolmentoista ikhään ja sitte Jellivaarassa yheksäntoista ikhään. Sitte mie ja muutama kaveri väsyimä vilkuttamhaan toisile siutti kiitävhään junhaan ja hyppäsimmä fölhjyyn. Sitten tuli Uppsaala.

Ajakkos sie ussein sinun kotiseu’ulle?

-Mie oon suunihleen kerran vuuessa sielä ylhäälä, välistä jopa kolmekki kertaa. Mulla oon nepookoita ja setä ja täti vielä kotiseu’ula. Eniimäksheen mie vain kulen ympärhiinsä ja joskus mie oon vappupuhujanna. Mie reissaan työn puolesta melko ussein. Lapsuuenkoti kuiten oon myyty jo 1985 ko pappa muutti etehlään.

Oos sinun puliittisella akentalla, joitaki suohraan Tornionlaaksoa liippaavia kysymyksiä?

-Puolustuspulitiikassa oon tietystikki Norbottenilla tärkeä merkitys samon ko Barentsin aluheella. Juuri nytten puhuthaan paljo ruottalais-suomalaisesta puolustusyhtheistyöstä. Met vaseemistossa olemma pusitiivisia tähhään ja kattomma ette meilä oon paljo voitettavanna yhtheistyöstä Suomen kans. Het saava paljo valmista heän 25 miljaartilla. Mie oon kiinostunnu maaseutupulitiikasta, vaikka net olekhaan juuri varssin minun kysymyksiä.

Mikäs oon Tornionlaaksossa parasta?

-Lujasti kauhniisheen maisemhaan ja toellisuutheen juurtunheet viishaat ja suorat ihmiset.

Meänkielensi Matti Junes