Daniel Fjellborg – uusi työntekiä komisuunissa


Daniel Fjellborg jättää STR-T:n ja alkaa tottuus- ja sovintokomisuunhiin. Kuva: Privaatti

Daniel Fjellborg, vasta valittu syppleantti STR-T:n johtokunnassa 2022 ja vuoen kulttuuristipentiymmin vasthaanottaja, alkaa sihteriksi tornionlaaksolaisitten, kväänitten ja lantalaisitten tottuus- ja sovintokomisuunhiin. 

Daniel oon alkanu uutheen työhön 1 aykysti ja sen tähen jättäny tehtävän riksförpyntin johtokunnassa.

– Se oon ikävä joutua jättämhään STR-T:n mutta hauska alkaa työn hallituksen kansliissa. Komisuuni ja sen tehtävä tuntuu tärkeältä ette ymmärtää minuriteetin histuuriata, mutta kans maholisuukset tulevaisuuessa, hään sannoo.

Liiton johtokunta kiittää häntä viishauesta ja inspirasuunista mitä hään oon antanu hänen tehtävässä sypleanttina tyyrelseissä ja toivoo lykkyä uuessa tärkeässä työssä mikä hällä oon eessä.

Tottuus- ja sovintokomisuuni tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile oon nyt tekemässä toista vuotta työn kans ette kartottaa ja syynätä asimileerinkipolitiikkaa ja sen seurauksia minuriteetile. Lissää siittä työstä löyät tästä: Aktuellt om Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset