Kääntäjä Erling kertoo meänkielen haastheista


Erling Wande. Kuva: Maria Wande

Met kyselemä METaviisin viien kääntäjän tuntoja. Erling Wandelle oon miehleisin ilmasu meänkielessä – ”olla kenninkillä jostaki”.

Nimi: Erling Wande

Ikä: 76 vuotta

Assuinpaikka: Uppsala; oon poissa Korpilompolosta

Kunka kauan sie oot ollu kääntäjännä?

– Siittä lähtein ko met alotimma 1990-luvula Tukholman Yliopistossa minun tutkimuslaitoksella meänkielen opetuksen.

Mitäs sie oot aiemmin kääntänny?

-Enimäksheen mie oon tehny lyhempiä käänöksiä hallinolishiin, tietheelishiin ja teknishiin kirjotukshiin taikka tarkistannu niitten käänöksiä. Ollessa Uppsalan tietokeskuksen (datacentral) palveluksessa tie´on siirron kielentutkijanna (datalingvistik) mie panin kuiten alkhuun v.1992 Meänkielen sanakirjan tekemisen. Matti Kenttä hjelppasi sen loppuvaihheessa.

Mikäs oon suurin haaste ko kääntää ruottista meänkielele?

– Soon ette löytää vastaavat ja tyyhliin passelit ilmasut vaikkapa uuenaikhaiselle ruottin slangile ja samon teknisille ja hallinolisille termeile.

Mikäs tekkee meänkielestä niin erikoisen?

– Meänkielen lisäksi oon monia muitaki kieliä, jokka oova olheet ja kehittynheet monikielisessä ympäristössä ja kontaktiverkostossa. Mutta meile, jokka olema kasunheet meänkielen kans, tuntuva tieten monet sen ilmasut ja tunnelmat erikoisilta niinkö niitä ei olis muissa kielissä. Meänkielessä oon vielä se villi hoito, ette sitä puhuthaan kolmea eri päämuunnosta (varieteter), jotka vissiltä kannalta oova keskenhään erilaiset.

Mikäs oon sulle miehleisin ilmasu meänkielessä?

– Soon, ette ”olla kenninkillä jostaki” – pyöriä kielenpäällä; olla haijua asiasta. Mie opin ilmasun 7-8 ikäsennä ja justhiin Narkkenhiin muuttanheenna yheltä leikkikaverilta, joka oli varsin uusi hänki ja tullu Pempelijärveltä. Sanhaan ”kenning” mie oon törmänny aikusennaki islantilaisessa runnouvessa, nykynorjassa ja yhessä kalixilaisen kirjailian Anna Rönnkvistin kirjassa.

Kunkas sie näet meänkielen tulevaisuuen?

– Se tuntuu vievän kauan aikaan viralisen tunnustamisen jälkhiin ennnenko kaikki alkaa kunnola käynistyä, vaikka paljon oon viime aikoina tapahtunnu. Suuri propleemi oon, ette joilaki tahoila vaikuttaa olevan vaikea löytää meänkielen oppettajia esikouhluun ja peruskouhluun.

Meänkielensi Matti Junes