Översättaren Erling om meänkielis utmaningar


Erling Wande. Foto: Maria Wande

Vi tar pulsen på Metavisis fem översättare. Erling Wande berättar att hans favorituttryck på meänkieli är ”olla kenninkillä jostaki” (ha det på tungan).

Namn: Erling Wande

Ålder: 76 år

Bor: Uppsala, kommer från Korpilombolo.

Hur länge har du jobbat som översättare?

-Sedan vi startade undervisningen i meänkieli på min institution vid Stockholms universitet på 1990-talet.

Vad har du översatt tidigare?

– Jag har mest gjort kortare översättningar av till exempel administrativa, vetenskapliga och tekniska texter eller granskat sådana översättningar. I samband med en anställning som datorlingvist på Uppsala datacentral satte jag dock igång med att göra Meän kielen sanakirja (1992). Matti Kenttä hjälpte till på sluttampen.

Vad är största utmaningen med att översätta från svenska till meänkieli?

-Att hitta stilistiskt likvärdiga motsvarigheter, till exempelvis moderna svenska slanguttryck eller tekniska och administrativa termer.

Vad gör meänkieli så speciell?

-Det finns många språk som liksom meänkieli existerat och utvecklats i en flerspråkig miljö och inom ett flerspråkigt kontaktnät, men för oss som vuxit upp med det känns naturligtvis många konkreta uttryck och atmosfären kring meänkieli speciell, något som inte finns någon annanstans. En trevlig omständighet med meänkieli är att den har tre huvudvarieteter, som i vissa avseenden är distinkt olika.

Ditt favorituttryck på meänkieli?

-”Olla kenninkillä jostaki” – ha det på tungan; ha på känn. Jag lärde mig uttrycket i 7-8-årsåldern, som nyinflyttad till Narken av en lekkamrat som också var tämligen ny och som kom från Pempelijärvi. Ordet ”kenning” har jag som vuxen också stött på i isländsk poesi, i nynorskan och i en bok av Kalixförfattarinnan Anna Rönnqvist.

Vad tror du om meänkielis framtid?

-Det känns som om det tar lång tid efter det officiella erkännandet innan allting börjar komma igång ordentligt, även om mycket har hänt på sistone. Ett stort problem är att det på en del håll verkar vara svårt att hitta lärare i meänkieli för förskolan och grundskolan.