Bean korut- rakhauentunnustus Toornionlaaksole


Bea ja yks hänen koruista: Veri, palava ja pikiöljy. Kuva: Beatrice Svala

Hään kuttuu hänen koruja Unisex norrlänskaksi ja niissä oon paljon nahkaa ja nastoja. Ja sitte hään vielä stansaa lyhyjä tekstiä niihin.

-Ensimäinen päivä jyyniä oon mailmanpremiääri koruile missä oon teksti meänkielelä, sannoo Beatrice Svala jolla oon juuret Pajalassa.

Nordsvalan tuotheet tehhään osaksi Toornionlaaksossa Keron nahkatehthaassa Sattajärvessä, osaksi kotona Ångermanlantissa. Arpantissa ja kaulanauhoissa oon stansattu sanomia niinku ”Kyllä se kannattee” ja ”Sauna oon valmis”.

– Mie halvan ette sitä tuntee mistä sitä oon lähtösin ko käyttää minun koruja, sannoo 38-vuotias Bea joka assuu perheen kansa Bollstabrukissä ei kaukana Kramforsista.

Inspirasjuuni Nordsvalan tuotheissiin tullee Norrlantista, Toornionlaaksosta ja poronhoitoperintheestä. Enkkeltti ja puhas tyyli arpantissa muistuttaa veittipelttiä.

-Mie halvan antaa tuntheen ko sie olet poroaijala ja kuulet kellon. Näet mettän, väylän ja vuomat…. Minun korut oon rumanttinen rakhauentunnustus Toornionlaaksole.

-Se oon rakhaus maale ilman rajoja.

Armband som passar både honom och henne. Foto Beatrice Svala

Arpanti mikä soppii miehile ja vaimoile. Kuva: Beatrice Svala

Kaikki saattava käyttää niitä

Kaikki saattava käyttää tuotheita, siksi hään tekkee net rajanylittävän unisex- mallila missä kylttyyrit tuleva yhtheen.

-Mie olin itte poikatyär ko mie kasusin ylös, olin paljon liikheilä mutta saatoin kuitenki käyttää kläninkiä.

Beatrice siirty Pajalhaan Sörmlantista ko hään oli kaheksan vuotta, takasi mamman kotiseuthuun.

-Mie pruukaan kuttua itteni sörmlantilaiseksi toornionlaaksolaiseksi. Kirjota vain ette olen sisustannu meän vanhan saunan täälä kotona värstaksi. Se antaa erityistä tunnetta istua saunassa.

Bea jobbar i verkstaden som är inredd i en bastu. Foto Beatrice Svala

Bea töissä värstassa mikä oon sisustettu sauna. Kuva: Beatrice Svala

Nahka tuotheissiin oon veketapiilisesti meittottu Sattajärven karverissa ja oon joko nauasta eli porosta. Ette hään oon stansauttannu tekstiä meänkielelä joihinki tuotheissiin hään selvittää näin:

-Kieli oon tärkeä pohja. Kramatiikki oon kauhean vaikea ja mie tykkään oikeasthaan ette se oon tyhmää ette meänkielele häätyy olla kramatiikki, sannoo Bea joka oon lukenu kieltä Umeån ynivärsiteetissä.

Hänen pohja oon kraaffinen muotoilia mutta nyt hään oon vakkuutusneuonantaja Folksammile. Unelma oon ette saattaa ellää hänen kreatiivisestä liikheestä ja tulevaisuuessa siirtyä Anthiin missä hään ja hänen mies nykyhään oon talonomistajia.

Suunitelmia oon kans ette kehittää muita tuotheita ko koruja.

Lissää tietoa ja kuvia löytyy www.nordsvala.se

Alaviite: Kero AB ja Tornedal & Co. tulevat olheen ensimäiset jälleenmyyjät.

Meänkielensi Märta, Karin ja Linnea Nylund

Världspremiär för smycken med meänkieli. Foto Beatrice Svala

Mailmanpremiääri koruile missä lukkee meänkieltä. Kuva: Beatrice Svala