Göran ja Sofi kehittävvä kielikursia pakolaisille


Ylitornion pakolaiset testaava Akeniuksen kielikursia, mikä hopusta opettaa heile ruottia. Göran Lahti oon paljosti materiaalin takana. Kuva: Privaatti

Kaksi tornionlaaksolaista auttaa yhtä miljartääriä kokoahmaan kielikursia maahanmuuttajille. Lahen pariskunnala Övertorniolla, Göranilla ja Sofilla, oon kokopäivähommana tuottaa sisältöä internethiin Roger Akeliuksen ruottin kielikursille.

-Melken kaikki materiaali pelathaan täälä Turovaarassa, sannoo Göran, jolla oon tuotantostuudio hänen kotona.

Göran Lahti oli ennesthään Övertornion kunnan tie’ottajanna ja sai siihheen aikhaan kontaktin monimiljartäähriin ja kiintheistötten omistahjaan Roger Akeliuksheen, joka oon filantrooppi ja satsaa vartheen otettavhiin projekthein. SOS Lapsikylät oova muitten muassa saahneet puoli miljaartia tältä liikemieheltä, joka nytten assuu Bahamalla.

Akeniuksen viihmeinen satsaus liittyy ruottin on-line nettipelhiin, joka oon ilmanen ja jossa ei oo reklaamia.

Otethaan käythöön pitkä ootusaika

-Ruottissa ei maahanmuuttajat saa opiskella heile tarkotettua ruottia ennenko het oova saahneet ittele oleskeluluvan. Ja siinä saattaa mennä aikaa ennenko sen saapi, Göran sannoo.

Rogerin visionna oon saaha pakolaiset heti asettumhaan niin, ette heilä ole vain pelkkää passiivista oottamista, ko het saava oppia kieltä ja päästä sisäle yhtheiskunthaan. Mutta tätä varten tarvithaan ohjaajia, jokka opastavva vastatulheita ja viisaavva Akeliuksen kielikursin avula heile maholisuuksia. Tässä oonki projektin suuriin haaste ko monila maahanmuuttajista ole kethään, joka auttas heitä etheenkäsin.

Tähhään saakka kursia oon ollu enimäksheen raahvaile, mutta Sofi, jolla oon esikoulutausta, oon alkannu tehhä tekstejä ja käsikirjotuksia, jokka passaavva kläpeillekki.

-Mie tehen sen etupäässä niin ette mie näyttelen lukuharjotuksia ja pellaan musiikkia, Göran sannoo. Mie luen kirjalisuuen ja oppitunnitten tekstejä. Vaikkapa ”Hei, mitäs kuuluu?” ja semmosia yksinkertasia fraaseja.

-Sitä voipii niinki aatella, ette Ruottin maahanmuuttajat saava jotaki haijua samala Tornionlaakson murtheestaki, Göran naurahtaa.

sofi-wiippa-lahti-presenterar-akelius-sprakkurs-foto-privat

Sofi Wiippa Lahti esittellee Akeliuksen kielikursia Haaparannala vapaaehtoistyötä tekeville opettajille. Kuva: Privaatti

Saksa oon tulossa

Viitisentoista ihmistä tekkee työtä erilaisten kursien ja niitten sisälön kehittämiseksi. Roger Akeliuksella oon nytten meininki, ette Saksaki otettassiin fölhjyyn tähhään konsepthiin, mikä tois pyöreästi 100 miljoonan kruunun menot. Saksassa oon yli miljoona pakolaista, jotenka tarve oon sielä vieläki suurempi.

-Mie oon justhiinsa rakentannu stuudion Göteporhiin heile, jokka tekevä työtä saksankursin kanssa, Göran kertoo.

Hunteerauksia oon siittäki, ette Akelius ajan kans lähtis fölhjyyn niin ranskan- ko englanninkielenki markkinoile.

Saattasko tässä olla jotaki heile jokka halvaisit oppia meänkieltä?

-Ko mie olin Övertornion tie’ottajanna, mie tapasin usseita nuoria vanhempia, jokka itte osanheet meänkieltä, mutta jokka halusit, ette heän kläpit oppisivva praataahmaan sitä heän isovanheemitten kanssa. Jotenka tarvetta ja mielenkiintoa oon.

Mutta sitä, ette justhiinsa Roger Akelius suuntautus rajan väheemistökiehleen, Roger ei piä toennäkösennä.

-Roger helppaa heitä, jokka oova enniiten suojattomia maailmassa niinko SOS Lapsikylän lapsia. Hänenki häätyy rajata. Mutta tämä konsepti oon kuiten passattavissa kyllä meänkiehleenki.

Meänkielensi Matti Junes

overtorneabon-goran-lahti-har-byggt-upp-en-studio-i-goteborg-for-anstallda-pa-akelius-kontor-foto-privat

Övertorniolainen Göran Lahti oon rakentannu stuudion Göteporhiin Akeniuksen konttoriväele. Kuva: Privaatti