Halvaks selittää sinun kokemuksista?


Ruottin Toornionlaaksolaisliitto STR-T oon saanu tukea Kylttyyriteparttemäntistä ette tehhä esitutkinon  ette valasta Ruottin valtion väkivaltaa toornionlaaksolaisile ja meänkielisille. Tämä esitutkimus tehhään aikana 1/11 2017 – 31/1 2018. Esitutkimus tullee antamhaan vastauksen minkälainen jatkuva prosessi saattais olla. Osa esitutkimuksen sisälöstä oon henkilökohtasia kertomuksia, ihmisten omia selityksiä ja kokemuksia. Net alueet jokka kuuluva esitutkimuksheen ja mistä förpynti halvaa koota kertomuksia oon: 

  •  Ruottalaistamisprosessi niinku työtuat, intternaatit ja kielipesät
  • Rotupiolookisia tutkimuksia
  • Intystrialiseerinki – työelämän kohtaaminen ja meänkielisten osa Ruottin hyvinvointiyhtheiskunnan kehityksessä
  • Kylttyyriperintheen ja ruottalaisen yhtheiskunnan kohtaaminen
  • Muuta mitä halvat tua esile

Jos sulla oon kertomus eli kokemus jonka sie halvat jakkaa – ota yhtheyttä  [email protected] eli 070-582 40 74. Sinun osalistuminen oon anonyymi muile, jos sie halvat.