Jäsenet Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaisitten johtokunnassa


Näinä viikkoina met esittelemmä STR-T:n johtokunnan ja neljäs joka vastaa joitaki kysymyksiä oon Jan Johansson joka nyt jättää johtokunnan.

Johtokunnan paikka: Jäsen

Aktiiviä vuosia johtokunassa: 5 vuotta

Minun paras muisto tapahtumasta missä johtokunta oon ollu matkassa: ”Ko met olema viehnee ihmisiä lähemäksi toisia ja luohnee uusia yhtheistöitä. En halva mainita mithään erityistä mutta oon ollu joitaki semmosia hetkiä.”

Minun lempkysymyksiä föreninkissä: Kylttyyri

Siksi oon tärkeä ette STR-T oon: ” Oon tärkeä ette oon jatkuvuus ja ette oon järjestö mikä seuraa minuriteetitten oikeuksia ja velvolisuuksia. Tässä asiassa meänkieli.”

Favuriittipaikka: ”Piilijärvi. Sielä oon kaunis ja rauhalinen olla. Huono mupiiliyhtheys oon kans hyvä.”

Meänkielensi Märta, Karin ja Linnea Nylund