Jymnaasielaiset valmistelevat vanhustenasuntoa meänkieltä puhuville


Jellivaarassa rakenethaan parasta aikaa uutta vanhustenasuntoa, Forsgläntan, joka osaksi aiothaan tehhä sopihmaan kolmele minuriteetile. Kuva: Jellivaaran kunta

Jellivaarassa rakenethaan justhiinsa yhen- ja kahenosaston vanhustenasuntoa, Forsgläntan, toornionlaaksolaisele, saamelaisele ja ruottinsuomalaisele minuriteetile. Hoito- ja huolenpitoprugrammin viimisenvuenopiskelijat oon saahneet tehtäväksi planeerata osastoitten sisältöä.

-Se oon ollu uskomattoman intressanttia, sannoo koululainen Louise Isaksson Männikkö Önbäck.

Työtä oon esitelty majkuussa Jellivaaran kunnale brosjyyrinä, joka oon koottu yhtheen Välkommakoulun UF (Ung Företagsamhet)-liikheen avula. Yksi kolmesta opiskelijasta, Louise, selittää ette se oon tuntunut oikeen innostuttavalta tehhä ”oikeata” työtä, josta piiain saatethaan nähhä tuloksia jo oktuuperissa, ko asunto vihithään.

Jellivaara oon vuesta 2000 asti meänkielen, saamen kielen ja suomen toimintaaluheena ja vanhustenasunto oon osa sitä työtä jota tehhään minuriteetitten kieltten ja kulttuurin säilyttämiseksi.

Oppilhaitten tehtävhään oon kuulunut käyvä Kirunassa Gläntanissa, joka oon vanheemitten meänkieltä puhuvitten osasto. Net oon kansa ottanheet yhtheyttä eri instansitten kansa siinä tarkotuksessa ette saa enämpi tietoa, esimerkiksi Demensiförbyntin ja Suomi-liiton kansa, ja vielä sen lisäksi intervjyyata minuriteethiin kuuluvia vanheemanpuolisia asukhaita.

Jennifer Nilsson, Reyhane Rad och Louise Isaksson Männikkö Önbäck. Foto Privat

Jennifer Nilsson, Reihane Rad ja Louise Isaksson Männikkö Önbäck Välkommakoulun Hoito- ja huolenpitoprugrammista oon nuvemperistä asti valmistelheet brosjyyriä, joka toivothaan antavan hyvän kuvan Koskenaukion uusista minuriteettiosastoista. Kuva: Privaatti

Kunkas se tullee näkyhmään ette tässä oon kysymys minuriteettiprugrammista?

– Osaksi kalustosta ja ruasta, jota sovitethaan täälä asuville. Mutta tämän lisäksi aktiviteetistä ja henkilökunnasta, jonka oon pakko osata kielet, sannoo Louise.

Mitä tullee demensisairaihiin mööpelit häätyvät olla asuville sopivia, hään huomaottaa. Esimerkiksi pitkistä koritoorista tehhään monta lyhympää kungastoolitten, puusta tehtyitten sohvitten, vanhoitten käyttökampheitten ja entisaikhaisten tauluitten avula …

Ruoka planeerathaan sen jälkhiin ko mihinkä sielä asuvat oon harjaintunheet: lihakeittoa, poronlihhaa, kahvijuustoa ja muuta jota yhistethään näihiin kulttuuhriin.

Oppilhaat oon työn aikana käyhneet läpi monen hallintokunnan bydjetin vuelta 2014 ja nähneet kunka minuriteettipiitraakit oon jaettu vanhustenhoijossa. Siittä näkkyy ette Kiruna myönsi enämpi ko tuplat vanhustenhoithoon verrattunna Jellivaahraan samana vuona. Mutta se oli silloin ja uusi osasto tullee varhmaan muuttamhaan tätä kuvvaa.

Tänä kevväinä oppilhaat tulevat esittämhään Jellivaaran kunnan ja Demensiförpyntin brosjyyriä ennenko sitä kerithään jakkaa sen enämpää.

Onkos teilä toivomuksia tulevasta työpaikasta tässä asunossa?

-Kyllä se olis ollu mukava, mutta ko kukhaan meistä ei saata kieltä, sannoo Louise. Ja se oon tärkeätä ette osastoissa oon pätevää työvoimaa.

Meänkielensi Erling Wande