Gymnasieelever förbereder äldreboende för meänkielitalande


I Gällivare byggs just nu äldreboendet Forsgläntan som delvis ska anpassas efter tre minoriteter. Illustration: Gällivare kommun

I Gällivare byggs just nu äldreboendet Forsgläntan med en eller två avdelningar för minoriteterna tornedalingar, samer och sverigefinnar. Avgångselever på Vård- och omsorgsprogrammet har fått i uppdrag att planera för avdelningarnas innehåll.

-Det har varit otroligt intressant, säger eleven Louise Isaksson Männikkö Önbäck.

Arbetet presenteras i maj för Gällivare kommun i form av en broschyr som sammanställts tack vare ett UF-företag (Ung Företagsamhet) på Välkommaskolan. En av de tre eleverna, Louise, berättar att det känts stimulerande med ett ”riktigt” jobb som de kanske kan se resultat av redan i oktober i år då äldreboendet invigs.

Gällivare är sedan år 2000 förvaltningskommun för meänkieli, samiska och finska och äldreboendet är en del i arbetet med att bevara minoriteternas språk och kultur.

I elevernas uppdrag har ingått att besöka Gläntan i Kiruna som ju är en avdelning för äldre meänkielitalande personer. De har också tagit kontakt med olika instanser för att få mer kunskap, till exempel Demensförbundet och Finska föreningen, och utöver det intervjua äldre som tillhör minoriteterna.

Hur kommer det märkas att det är ett minoritetsboende?

-Dels på inredningen och maten som anpassas. Men också utifrån aktiviteterna och på personalen som ska kunna språken, säger Louise. Maten planeras efter de boendes traditioner: köttsoppa, dopp-i-kopp, renkött, kaffeost och annat som förknippas med kulturerna.

När det gäller demenssjuka bör inredningen styras av de boendes behov, påpekar hon. Till exempel bryts långa korridorer upp i kortare sträckor med hjälp av gungstolar, kökssoffa i trä, gamla bruksföremål, tavlor från förr …

 

Eleverna har under arbetets gång gått igenom flera förvaltningskommuners budget för 2014 och sett hur fördelningen av bidragen för minoriteterna fördelats inom äldreomsorgen. Där kommer det fram att Kiruna lade mer än dubbelt så mycket pengar på äldreomsorg riktad till minoriteterna jämfört med Gällivare det året. Men det var då det och en ny avdelning kommer säkert att förändra bilden.

Nu under våren kommer eleverna att redovisa broschyren för Gällivare kommun och Demensförbundet innan det blir någon större spridning på den.

Hoppas ni själva få jobba på det här boendet så småningom?

– Nog hade det varit kul, men problemet är att ingen av oss kan språket, säger Louise. Och det är viktigt att det finns kompetent personal på avdelningarna.

 

Jennifer Nilsson, Reyhane Rad och Louise Isaksson Männikkö Önbäck. Foto Privat

Jennifer Nilsson, Reyhane Rad och Louise Isaksson Männikkö Önbäck från Välkommaskolans Vård- och omsorgsprogram har jobbat sedan november med en broschyr som ska ge en bra bild av Forsgläntans nya minoritetsavdelningar. Foto: Privat