Kolme kielisirkkeliä pitävä käynissä Uppsaalan paikalisosaston


Puhheenjohtaja Tyra Helena Lindström ja varapuhheenjohtaja Bengt Bucht johtava laulua (Toornionlaaksonlaulua) lopula föreninkikokkouksessa. Valokuvaja: Irma Ridbäck

-Se oon tärkeä ette saa tulla takasi lapsuuen kiehleen. Se vaphauttaa niin mahottoman paljon voimaa, sannoo Tyra Helena Lindström, puhheenjohtaja STR-T:n paikalisosastossa Uppsaalassa joka oon kieliinnostunnu.

Toornionlaaksolaisia Uppsalassa oon suunile 80 jäsentä. Paikalisosasto halvaa säilyttää, ja levittää tietoa meänkielestä ja tekkee sen kolmela kielenoppisirkkelillä – samala aikaa! Osanottajat kohtaava kerran kuussa (pyhinä) Träffpunkten Uppsaalassa samala aikaa. Erityistä oon ette ryhmät puolen toista tiiman sirkkelin jälkhiin kokkointuva kahvile ja keskusteleva mitä ja mistä oon puhuttu.

-Isossa ryhmässä met keskustelema meänkielen sanontia ja sanoja. Meilä oon oikeen hauska yhessä. Yks sirkkeli oon vastaalkusille. Irma Ridbäck hoitaa sitä ja sillä oon Nylundin sisaritten kirja pohjana. Kaheksan henkilöä oon sirkkelissä.

-Moni niistä oon nuoria jokka kans lukeva meänkieltä tistansiopetuksela Uumajan ynivärsiteetissä. Mutta täälä oon kans vanhempia ihmisiä jokka halvava kehittyä.

Studiecirkel i meänkieli. Foto Sven-Olov Larsson

Oppisirkkeli Meänkieli,vastaalkusille. Vasemalta: Sonia Aunes, Joel Öhlund, Li Öhlund, Anna -Lena Öhlund, Sven Aaro, Kurt Laitamaa, Irma Ridbäck (sirkkelijohtaja). Valokuvaja: Sven-Olov Larsson.

Lukeva rumaania ja raamattua

Toinen sirkkeli oon ette lukea kovin toisilensa meänkielelä. Bengt Bucht johtaa sitä ja puolen toista vuesta saakka luethaan Mikael Niemen rumaania Poppimysikkiä Vittulasta.

-Kirja oon riittäny puoli toista vuotta ko net lukeva kovin vuorottain toisilensa ja sillon ei pääse niin pitkhään, piiain vain yhen kapittelin joka kerta.

Kolmas sirkkeli oon kans kovinlukemisryhmä suunattu Matteusevankeeljumhiin minkä kirjailia Bengt Pohjanen oon kääntäny. Johtaja tässä oon Tyra Helena Lindström joka oon monta vuotta ollu pappina, muunmuassa Mataringissä.

Uppsaalan kunta anto tukea paikalisosastolle Uppsaalassa ko se järjestethiin joku vuosi aikaa ja olletikki ko net ryhyt kielen kans töihin. Moni aktiivistä jäsenistä oon ”kieliihmisiä”.

-Se oon tärkeä ette tulla takasi lapsuuen kiehleen, tykkää Tyra Helena. Se vaphauttaa niin mahottoman paljon voimaa, avoinmieltä, ja ittetuntoa. Löytää oman itenttiteetin eri mallila ko saapii puhua kieltä ja sitä tullee vaphaampi ihminen.

Tyra Helena Lindström oppi ruottin vasta ko hään alko pikkukouhluun. Hänen mamma tuli Suomen Toornionlaaksosta ja pappa oli ruottalainen. Tyra Helena reisaa vieläki joskus pohjoisseen, kuitenki ko hään joskus oon pappina Mataringin kirkossa.

Meänkielensi Märta, Karin ja Linnea Nylund