Tre språkcirklar håller igång Uppsalas lokalavdelning


Ordföranden Tyra Helena Lindström och vice ordföranden Bengt Bucht leder sång (Tornedalssången) som avslutning på föreningsmötet. Foto: Irma Ridbäck

-Det är viktigt att få återvända till sitt barndomsspråk. Det frigör så oerhört mycket styrka, säger Tyra Helena Lindström, ordförande i STR-T:s lokalavdelning i Uppsala, som är språkinriktad.

Tornedalingar i Uppsala består av ungefär 80 medlemmar. Lokalavdelningen inriktar sig på att bevara och sprida kunskap om meänkieli och gör det i form av tre språkstudiecirklar – samtidigt!

Deltagarna träffas en gång i månaden (söndagar) på Träffpunkten i Uppsala vid samma tidpunkt. Det speciella är att grupperna efter sina träffar på 1,5 timme sammanstrålar för att fika och dela med sig av det de pratat om.

-I storgruppen spånar vi kring meänkieli, olika uttryck och ord. Vi har väldigt kul tillsammans. En av cirklarna riktar sig till nybörjare. Den håller Irma Ridbäck i och som grund har hon systrarna Nylunds bok som ger baskunskap i meänkieli. Åtta personer ingår i cirkeln.

-Flera av dem är ungdomar som även läser meänkieli på distans vid Umeå universitet. Men här finns också äldre personer som vill utvecklas.

Studiecirkel i meänkieli. Foto Sven-Olov Larsson

Studiecirkel i Meänkieli, för nybörjare. Fr. v: Sonia Aunes, Joel Öhlund, Li Öhlund,  Anna-Lena Öhlund, Sven Aaro, Kurt Laitamaa, Irma Ridbäck (cirkelledare). Foto: Sven-Olov Larsson.

Läser romaner och bibeln

Cirkel nummer två går ut på att läsa högt inför varandra på meänkieli. Bengt Bucht leder den och sedan 1,5 år läser man Mikael Niemis genombrottsroman Populärmusik från Vittula.

-Boken har räckt i 1,5 år för de turvis läser högt inför varandra och då kommer de inte så långt, kanske bara ett kapitel per träff.

Tredje studiecirkeln är också en högläsningsgrupp inriktad på Matteusevangeliet översatt av författaren Bengt Pohjanen. Ledare där är Tyra Helena Lindström som har jobbat som präst i många år, bland annat i Övertorneå.

Uppsala kommun stöttade lokalavdelningen i Uppsala när den bildades för några få år sedan och framför allt att de slog an på språket. Flera av de aktiva medlemmarna i föreningen är ”språkmänniskor”.

-Det är viktigt att få återvända till sitt barndomsspråk, tycker Tyra Helena. Det frigör så oerhört mycket styrka, frimodighet och självkänsla. Man hittar sin identitet på ett annat vis när man får tala det och blir en friare människa.

Tyra Helena Lindström lärde sig svenska först när hon började småskolan. Hennes mamma kom från finska Tornedalen och pappan var svensk. Fortfarande reser Tyra Helena ibland norrut, inte minst när hon gör sina inhopp som präst i Övertorneå kyrka.