Kotiseutupäivät saattava loppua


Mataringin kotiseutupäivät oon viekotelhee paljon poismuuttanheitä torniolaaksolaisia tulheen takasi kotia. Mutta nyt oon epävarma jos tämä 26-vuotinen perintö jatkuu.

– Jälkhiin viimi kesän järjestelmän met järjestäjät saima kovvaa kritiikkiä ette se ei ollu kyllin hyvin järjestetty, kertoo Christer Töyrä, markkinajeneraali ja vastuuessa kotiseutupäivistä.

– Jos met aioma jatkaa kuttumhaan ihmisiä tulevaisuuessa niin se vaatii muutoksia mutta justhiin nyt met emmä tiä kunka.

Kurt Juntti oon mies joka alotti kotiseutupäivät 1989. Päämäärä oli ette kunnan kotiakääntäjät muualta saisit maholisuuen kohata. Ensimäinen vuosiryhmä jokka kuttuthiin olit syntynhee 1949. (Kaikki oppilhaat jokka oon syntynhee jälkhiin 1949 oon saahnee kuitenki yhen kuttun tähän saakka.)

Kunta tuli heti myötä järjestelhmään ko net samala passasit pääle ja selitit kunka seutu kehittyy, mitä virkoja puuttuu (opettajia ja hoitoväkeä) ja rahalisesti avustit pyssireisuja, ruokaa, leikkiä, saunomista ja sisälemaksoa markkinatanssiin Folkets hyysilä. Kotiseutupäivät oon aina Mataringin markkinan aikana jyylissä. 

Meni hyvin alussa

-Ensi vuosina se meni hyvin, ihmisiä siirty takasi ja alko töihin täälä.

Kunta oli näihin aikhoin huomanu ette paljon ihmisiä tuli pansuunile ja opettajan tarve oli suuri. Vieläki vailtuu koulutettua petakookista henkilökuntaa.

Mutta nuin 2005 jotaki tapahtu ko kotiakääntäjämäärä kesäkokkuksiin alko vähehneen. Sillon kunta päätti ette kuttua monta vuosiluokkaa kerrala ja nyt se oon neljä joka kerta. Tulavanna kesänä se oon net jokka oon syntynhee 1957, 1958, 1967 ja 1968.

– Met olema kans merkinhee ette net nuoremat vuosiluokat ei tule. Sen vuoksi 70-lukulaiset oon kokohnaans tryykätty pois. Net oon piiain keskelä heän kariääriä ja laittava perettä ja sen vuoksi ei ole niin kiinostunhee kotiseutupäivistä?

Vaatii muutosta

Jonku aikaa kuttuthiin kolme vuosiryhmää joitten syntymävuosila oli kymmenen vuotta väliä, mutta se muuttu äkkiä. Ihmiset valitit ette niilä oli liian suuri iänväli, ette niilä ei ollu niin paljon yhtheyttä.

Miksis sie uskot ette kiinostus tälle järjestelmäle oon väheny?

– En tiä. Se oon kymmenen vuotta väliä kuttuile jokhaiselle ihmiselle ette ei se vain pitäs olla liika taahjaan.

Kunka se tullee tulevaisuuessa hään ei tiä.

– Viimi kesänä se ei ollu ollekhaan hyvä. Se joka oli hoitanu kokkouksen Koivumaan kentilä kuoli viimi talvena ja se joka otti yli ei tehny hyyää työtä.

– Jos met meinaama jatkaa niin muutos häätyy tulla.

Välhiin oli hunteerinki ette siirtää järjestelmän Kattilakosken ravintolhaan mutta se ajatus oon nyt lyöty alas.

Meänkielensi Märta, Karin ja Linnea Nylund