Minuriteetit suunittelevat privaattia vanhustenhoitoa


Lennart Albinsson aikoo kattoa perhään ette prufiiliasuminen järjestethään Jellivaahraan – sitä vaikka kunta ei tulis hoitamhaan sitä. Kuva: Privaatti

Jellivaarassa suuniteltu vanhustenhoito kolmele minuriteetile lykäthään tulevaisuutheen. Tämä paheksuttaa Lennart Albinssonia, Storlulen saameföreeninkissä, joka nyt tutkii maholisuuksia panna käynthiin privaattia vanhustenhoitoa.

  Nyt met freistaama löytää varoja ja toimimatillaa, hään sannoo.

Metavisi kerto viimi kevväinä kolmesta Hoito- ja huolenpito-osaston oppilhaasta Jellivaarassa, jokka olit saahneet tehtäväksi planeerata uutta vanhustenasuntollaa nimelä Forsgläntanin minuriteettiprufiili (toornionlaaksolaisile, saamelaisile ja ruottinsuomalaisile).  Vanhustenasunto aukasthiin viimi syksynä ja ajatus oli osaksi ette sovittaa asumista minuriteetitten tarpheiden jälkhiin henkilökunnala joka saattaa kieliä, saattaa hoitaa sisustusta ja piiain laittaa ruat asujitten taustan jälkhiin.   

Nyt nämät suunitelmat oon joutunheet umpikujhaan. Nuvemberissä Jellivaaran sosiaalilautakunta päätti että tämän asian käsittelyä ei ennää jatketa. Viitathiin siiheen ette LKAB:n kaivoshommat Malmivaarassa olit muuttanheet aikataulua. Yhtheiskunnan muutokset tarkottavat sitä, ette jouvuthaan siirtämhään osan asunoista ja persunaalista muihiin osasthoin ja tämä tapahtuu ennenko kysymystä prufiiliasumisesta oon tutkittu valhmiiksi. Tämän vuoksi Storlulen saameföreeninkin Lennart Albinsson oon staartanut oman minuriteettiosaston.

– Politiikkerit perräintyvät vaikka heän oma yytreetninki oon prufiiliasumisen puolesta. Hänen mielestä tämä oon järkyttävä ko aattelee sitä, ette Jellivaaran kunta vuesta 2000 asti oon näitten kolmen minuriteetitten hallintokunta, ja tästä seuraa ette pitäis toimia.

Saavat oottaa vuotheen 2020 asti

Seuraava maholisuus saa hoitoa minuriteettikielilä oon ko Lövbergan huolto- ja huolenpitoasuntola siirtyy uushiin tilhoin nuin 2020. Mutta tämä ei rauhota Albinssonia.

– Saattaa käyä niinki ette vuona 2020 het sanovat samala laila, ette het ei kerkiä. Meiltä puuttuu tässä asiassa luottamus kunthaan.

Mie uskon ette heän viittaaminen yhtheiskunnan muutokshiin oon tekosyy ja heän malli freistata päästä pois tästä päätöksestä. Tämän takana oon aivan muu asia: piilotettu rasismi.

Mitäs tet nyt tehettä minuriteetitten kohalta?

 Met freistaama saa aikhaan prujektin, löytää varoja ja olotiloja ja löytää jonku hyvinvointiföretaakin joka saattas olla halukas olheen vastuussa tämmösestä asumisesta. Meilä oon jo kontaktit maakuntakehitysprujektin Leaderin kansa ja alustavat yhteyet oon olheet pusitiivisiä.

 Mutta met tarttema kunnaltaki apua tässä prujektissa. Hankaluus oon sopivitten tiloitten löytäminen. Paikan päälä oon jo olemassa intreseerattu persunaali ja paikoitten täyttäminen oon jo selvä, meinaa Albinsson.

Joutu tekheen rokaatin

Sosiaalilalutakunnan puhheenjohtaja Katinka Sundqvist Apelqvist  (V) antaa hänen kuvan asiasta:

-Jellivaarassa oon ollu vallanmuutos. Met olema ottanheet yli entisen partiin jälkhiin eikä heän lupauksista näy mithään jälkiä niissä paperissa joita mie olen löytäny. Minkhäänlaista kirjotettua planeerinkia minuriteettikieliosastosta ei ole olemassa.

Näitten suurtten maansärkemisen ja täristyksitten vuoksi päivisin ja vöisin jouvuima tekheen rokaatin. LKAB oon siksi pyytänyt ette met planeeraama muutosta Malmivaarasta, sen siihaan ko ette, niinku met olema aatelheet, tarpheista Jellivaarassa. Se oon johtanu  lisäpaikoitten tarpheesheen.

Eikä sekhään ole maholinen temppu ette viittä vaila kahtatoista tehhä muutoksia jo valhmiisheen rakenuksheen.

Kunkas tet saatatta taata ette vähemistökieleliset asumismaholisuuet oon tosiasia vuona 2020?

– Uusi asuminen, jota nyt planeerathaan, takkaa eppäilemättä ette minuriteettikielisessä lainsäätänössä määrätyt tarkotukset saatethaan täyttää. 

Meänkielensi Erling Wande

Vuona 2015 tehty tutkimus näyttää ette minuriteettikielisheen vanhustenhoithoon oon maholisuuksia Jellivaarassa, mitä koskee asujitten määrää ja persunaalia.