Minoriteter planerar äldreomsorg i privat regi


Lennart Albinsson tänker se till att det blir ett profilerat boende i Gällivare – även om det inte blir kommunen som driver det. Foto: Privat

Planerna på äldreboende för tre minoritetsgrupper i Gällivare skjuts på framtiden. Det upprör Lennart Albinsson, Storlule sameförening, som nu ser över möjligheten att starta äldreomsorg i privat regi.

 Nu försöker vi hitta medel och lokaler, säger han.

Metavisi berättade förra våren om tre elever vid Vård- och omsorgsprogrammet i Gällivare som fått i uppdrag att planera för nya äldreboendet Forsgläntans minoritetsprofilering (tornedalingar, samer och sverigefinnar). Äldreboendet öppnade i höstas och tanken var att delvis anpassa boendet efter minoriteterna med personal som kan språken, se över inredningen och kanske koppla maten till de boendes ursprung.

Nu har planerna stött på patrull. I november avslog socialnämnden i Gällivare beslutet att gå vidare med frågan. Man hänvisade till att det skett förändringar i tidsplanen med anledning av LKAB:s gruvbrytning i Malmberget. Samhällsomvandlingen innebär att en del boende och personal måste flytta till andra enheter och detta innan frågan om profilerat boende utretts klart.

Lennart Albinsson, Storlule sameförening, har startat en särskild minoritetsgrupp med anledning av kommunens agerande.

 Politikerna backar trots att deras egen utredning är för profilerat boende.

Han tycker avslaget är upprörande med tanke på att Gällivare kommun sedan 2000 är förvaltningskommun för de tre minoriteterna, och med det följer åtagande. 

Får vänta till 2020

Nästa chans att få omsorg på minoritetsspråk är när Lövberga vård- och omsorgsboende flyttar till nya lokaler runt 2020. Men det lugnar inte Albinsson.

Det kan ju också bli så att 2020 säger de samma sak, att de hinner inte. Vi har ingen tillit till kommunen i det fallet.

Jag tror att deras hänvisning till samhällsomvandlingen är ett svepskäl och ett sätt att försöka komma runt beslutet. Det är något helt annat som ligger bakom: den dolda rasismen.

Vad gör ni i minoritetsgruppen nu?

Vi försöker få till stånd ett projekt, hitta medel och lokaler och attrahera ett ombonadsföretag som kan tänkas driva ett boende.

Kontakter har tagits med landsbygdsutvecklingsprojektet Leader, och de inledande kontakterna har varit positiva.

 Men vi behöver ha kommunen med i projektet.

Utmaningen består i att hitta lämpliga lokaler. Intresserad personal och underlag för att fylla platserna finns redan, enligt Albinsson.

Tvingades till rockad

Socialnämndens ordförande Katinka Sundqvist Apelqvist (V) ger sin syn på saken:

– Det har varit ett maktskifte i Gällivare. Vi har tagit över efter tidigare parti och vad de lovat syns inte i några dokument som jag hittat. Det finns ingen nedtecknad plan för en minoritetsspråksavdelning.

– Vi blev tvingade till en rockad på grund av de stora markdeformationerna och vibrationer både nattetid och dagtid. LKAB har därför begärt att vi planerar för flytt från Malmberget, istället för som vi tänkt utifrån behov i Gällivare. Det har inneburit ett behov av fler platser.

– Det är heller inte görligt att fem i tolv göra förändringar i en redan färdigställd byggnad.

Hur säkerställer ni att boendealternativen på minoritetsspråk blir verklighet 2020?

– Det nya boendet som ligger för planering nu, är definitivt föremål för att uppfylla de mål som finns enligt lagstiftning gällande minoritetsspråk.

En undersökning från 2015 visar att det finns underlag för äldreomsorg på minoritetsspråk i Gällivare, både vad gäller antalet boende och personal.