Nuoret tekevä lyhyfilmiä Tornionlaaksolaisesta kylttyyristä


Prujektijohtajat Viktor Krutrök ja Jonas Pietikäinen kohtaava nuoret filmiluojat ja mentturit paikala Tornionlaaksossa ja verkoston kautta. Valokuva: Susanne Redebo

Oon aika lua filmiä mitä nuoret Tornionlaaksossa oon itte tehnee. Mikä näyttää heän arkipäivää ja kylttyyriä ja vahvistaa heän itenttiteettiä. Prujekti ”Meän Ääni – Nuoret filminluojat Tornionlaaksossa oon kolmivuotinen ja koskee viittä kuntaa.

-Ko päästää nuoret vaphaaksi ja antaa niitten lua täysitten avula saattaa tulla vaikka kunka häftistä, sannoo Viktor Krutrök, yks prujektijohtajista.

”Se oon mahtava tulla Tornionlaaksosta. Ja mahtava tulla kylästä eli pienemästä yhteiskunnasta missä oon omia sanomia. Sie joka olet nuori Tornionlaaksossa tänä päivänä seisot yhelä jalala ainutlaatusessa vähemistökylttyyrissä ja toisela jalala toisessa osassa mailmaa” seisoo esittelyssä joka syksylä saapuu jymnaasienuorile Haaparannalta etelässä Kierunhaan ja Jellivaahraan pohjasessa.

-Tarkotus oon ette kehittää nuoritten verkostoa ja kompetensiä ja kans vahvistaa heän itenttiteettiä. Nuoret kohtaava, keskusteleva ja työskentelevä yhessä ette ymmärtää ja oppia filmituotantoa, järjestämistä ja föreninkioppia.

Opiskeluliitto/Styytieförpynti Kulturens Bildningsverksamhet aijaa prujektin Allmänna Arvsfondenin avula.

-Monet nuoret tekevä lyhyfilmiä nykyaikana heän mupilillä ja paneva niitä sosiaahliin meetihoin. Net piiain käyttävä sanomia mikkä oon juurtunhee vanhaassa perintheessä, saarnaava meänkieltä, eli käyttävä joitaki sanoja meänkielelä? Met halvama nostaa esile uuenmallisen tornionlaaksolaisen kylttyyrin, sannoo Viktor.

”Meän Ääni – Våra Röster ” tukkee nuoria järjestämhään paikkakuntalaisia filmiföreninkiä mentturilla ja tekniikala Filmpool Nordista.

”Meän Ääni ” halvaa vahvistaa maholisuuet ette olla luova maaseu’ula. Se saattaa johtaa siihen ette yks, kaks eli piiain kaikki osanottajat päättävä jää Tornionlaaksoon.

Jäävä omhaan kotiseuthuun

Jonas Pietikäinen, Luulaja (Kierunasta) ja Viktor Krutrök, Uumaja (Vittankista) tekevä työtä prujektin kans, mikä kääntyy jymnaasienuorile 16-20 – ikäsille. Net oon itte monta vuotta olhee köytetty kylttyyhriin pohjolassa monela eri mallin, esimerkiksi myysikkerinnä Höstorkesterissa ja festivaalin järjestäjännä.

-Met halvama vahvistaa maholisuuet ette olla luova maaseu’ula. Se saattaa sitte johtaa siihen ette yks, kaks eli piiain kaikin päättävä jää Tornionlaaksoon, sannoo Viktor.

Kunnat joita tämä koskee oon Haaparanta, Matarinki, Pajala, Kieruna ja Jellivaara jokka kaikin saava vierailun prujektijohtajilta. Joka kunnassa valithaan mentturit jokka tukeva nuoria filmi-iteoitten kans ja kattova ette paikkakuntalaisia föreninkiä järjestyy mikkä antava maholisuuen ette esimerkiksi järjestää työpajoja missä oon vierailuluentoja.

Met saama kans lainata oikeita profsikampheita Filmpool Nordilta, sannoo Jonas. Vaikka nuoret piiain halvava alkaa oman Ifoonin kans ja filmata sillä, niin met saatama sitten rikata oikeila kaameroila missä oon hyvä ääni ja valo.

Kaikila kunnila tullee olheen oma filmikitti työle.

-Nuoret oon net jokka johtava ja kehittävä prujektin.

Kuvitelmat oon yhtä tervetulheita ko tokymentäärit ja prujektijohtajat hunteerava jos piiain saattais tulla esile zombieapokalypsi Hakasesta eli karasiföljetongi Aareavaarasta.

Filmityrnee pohjolassa

Oppilhaat jaethaan ryhmiin mikkä vaihettava paikkoja toisten kans. Nyt panhaan osanottajat A – ryhmään yhtheen, net oon töissä ensi keshään asti heän lyhyfilmitten kans ja sitten Ryhmä B jatkaa. Nuoret jokka oon myötä ensi vuona tuleva mentturit toisena ja kolmantenna vuona ja kouluttava uusia osanottajia.

Tarkotus oon kans ette järjestää filmikohtaamisia missä filmiä näytethään ja luomista keskustelhaan.

-Kolmantenna vuona met järjestämmä Ruottin pohjoisiman lyhyfilmifestivaalityrneen.

Filmit myythään SVT:le ja filmifestivaalile ette filmit saava enämpi kattojia.

Jatkossa ”Meän Äänen” tehtävä oon kehittää Tornionlaaksoa ja yrittää säilyttää luovat nuoret siinä ympäristössä missä net oon kasuhnee ylös.

Meänkielentäny Märta, Karin ja Linnea Nylund.

Alaviite: Jos sie tulet Tornionlaaksosta ja käyt lukiossa, ilmota ittesti ”Meän Äähneen: Nuoret filminluojat Tornionlaaksossa”! Kotisivula – meanaani.se – löytyy lissää tietoa.

Eli lähätä meili [email protected]