Polarbibblo – webbipaikka lapsile meänkielelä


Annette Kohkoinen: Oma kuva

Polarbibblo oon ynikki webbipaikka Ruottissa lapsile, jossako net saattavat kirjottaa, lukea, kuunella, riitata ja pelata peliä ruottinkielelä, saamenkielelä elikkä meänkielelä.

–Polarbibblo oon luovapaikka lapsile ja nuorile meänkielelä, saamenkielilä ja ruottiksi. Lapset luovat materiaalia itte elikkä kehittävät itean jotako net sitten saattavat jakkaa muitten kansa. Lapset saavat kehittää heän minuriteettikieltä ja kultturelliä itenttiteettiä. Webbipaikkaa ei piä nähhä kouluna, met halvaama ette lysti oon vetovoimana, kertoo Anette Kohkoinen, joka itte oon meänkieltäpuhuva ja vastuulinen kansalisista minuriteettikielistä Polarbibblossa.

Webbipaikkaa veethään yhessä kansankirjastoitten kansa Norrbottenissa ja synty jo 1997 mutta silloin muula nimelä ja jälkhiin 2021 oon materiaalia kansalisilla minuriteettikielilä saamenkieli ja meänkieli – ja hetin muilaki kansalisilla minuriteettikielilä. Webbipaikka laitethiin paikaksi jossako käviät tulisit utelihaiksi kirjoista, lukemisesta ja kertomisesta. Polarbibblo oon 6-12 vuotisille lapsile koko maassa ja koululuokat, äitinkielenopettajat ja täyet minuriteettikieliset stytentitki käyttävät paikkaa.

Polarbibblo tekkee revitaliseeraavaa työtä kielitten kansa ja oon muotostannu webbipaikan niin ette lapset käyvät kokohnaiskattavassa minuriteettikielisessä miljöössä jossako kaikki knapit, rypriikit ja kaikki informasuuni oon meänkielelä elikkä saamenkielelä. Lapset saattavat itte valikoittea kielen ja mitä net halvaavat tehhä sivula – net saattavat esimerkiksi jättää kirjatipsiä, riitata kuvan elikkä pelata jotaki kaikista käänetyistä pelistä jokka oon erityisen popylääriä, Anette kertoo. Meän pyrkimys oon ette sovittaa kaikki materiaalit koheryhmän mukhaan. Sen mitä esimerkiksi oon sivula ei mene kääntää suohraan minuriteettikielele ennen ko sen sovittaa ette se ei tule liika hankalaksi.

Annette tekkee kansa kolekoitten kansa työtä ette tarjota turvalisen tikitaalin miljöön lapsile.

–Met tehemä paljon työtä varmuuen kansa, lapset pitävät saattaa tuntea ittensä turvaliseksi webbipaikala. Sitä saattaa esimerkiksi lähättää sisäle oman piitraakin anonyymisti eikä sitä tartte laittaa konttua ette käyttää webbipaikkaa.

Polarbibblossa jokhaista kieltä kuvvaa oma elukka.

–Met emmä haluhneet flakuja ko niitä vississä taphauksissa mennee käsittää väärin, ja niin met laitoima elukat jokka met valikoittima huolelisetsti ja jokka pitävät toimia kaikila kielilä. Lapsethaan käyttävät ittekki sympoolia.

Meänkielen eri varieteettiä eustavat joukhainen, siika ja kettu. Joukhainen eustaa jällivaaravarieteettiä, siika lannankieltä ja kettu sympoliseeraa tornionlaaksonvarieteettiä.

–Met valikoittima monta eri meänkielen varieteettiä. Kethään ei piä tehhä näkymättömäksi, met keskustelimma. Tänäpäivänä ei ole niin paljon jällivaaravarieteetilä ja lannankielelä, mutta met olema pellaamassa sisäle tikitaalin lapsenkirjan Var är Noras pulka?/Missäs Noran pulkka oon? kaikila meänkielen varieteetilä, ja net lanseerathaan meänkielenpäivänä 27 helmikuuta.

Innostus Polarbibblole oon ollu suuri Ruottissa, mutta kansanvälisestikki niile jokka oon töissä minuriteettikielitten kansa. Responsi webbipaikale ei ole ollu ko positiivi, Anette sannoo. Ensi alue joka oon vuorossa Polarbibblole oon ette sisälyttää liikkuvvaa kuvvaa ja ette jatkaa webbipaikan levittämistä.

Täälä sie löyät Polarbibblon:

Polarbibblo – Polarbibblo

Teksti: Karin Skoglund

Käänös: Inga-Britt Uusitalo ja Ingela Henriksson