Polarbibblo – webbplats på meänkieli för barn


Annette Kohkoinen: Privat foto

Polarbibblo är en unik webbplats i Sverige för barn där de kan skriva, läsa, lyssna, rita och spela spel på svenska, samiska eller meänkieli.

–Polarbiblo är en skapandeplats för barn och unga på meänkieli, samiska språk och svenska. Barn skapar material själva eller utvecklar en idé som de sedan kan dela med andra. Barnen får utveckla sitt minoritetsspråk och den kulturella identiteten. Webbplatsen ska inte ses som en skola utan det är lusten som vi vill ska vara drivkraften, berättar Annette Kohkoinen, ansvarig för nationella minoritetsspråk på Polarbibblo som själv är meänkielitalande.

Webbplatsen drivs tillsammans med folkbiblioteken i Norrbotten och kom till redan 1997 men då under ett annat namn och sedan 2021 finns material på de nationella minoritetsspråken samiska och meänkieli – och snart även på de övriga nationella minoritetsspråken. Webbplatsen skapades som en plats där besökarna skulle bli nyfikna på böcker, läsning och berättande. Polarbibblo vänder sig till barn mellan 6-12 år i hela landet och även skolklasser, modersmålslärare och vuxna studenter i minoritetsspråk använder platsen.

Polarbibblo arbetar revitaliserande med språken och har utformat webbplatsen så att barnen vistas i en heltäckande miljö på minoritetsspråket där alltifrån knappar, rubriker och all information är på meänkieli eller samiska. Barnen kan själva välja språk och vad de vill göra på sidan – de kan till exempel lämna ett boktips, rita en teckning eller spela något av alla översatta spel som är särskilt populära, berättar Annette. De strävar efter att målgruppsanpassa allt material, till exempel kan det som ligger på sidan inte översättas direkt till ett minoritetsspråk utan måste anpassas för att inte bli för svårt.

Annette med kollegor arbetar också för att erbjuda en trygg digital miljö för barnen.

–Vi arbetar mycket med säkerhet, barn ska kunna känna sig trygga på webbplatsen. Man kan till exempel skicka in sitt bidrag anonymt och man behöver inte skapa ett konto för att använda webbplatsen.

På Polarbibblo symboliseras varje språk av ett eget djur.

–Vi ville inte ha några flaggor då det kan uppfattas fel i vissa fall så vi skapade djuren som vi valde med omsorg och som ska fungera på alla språk. Barn använder ju också själva symboler.

De olika varieteterna av meänkieli representeras av svanen, siken och räven. Svanen står för gällivarevarieteten, siken för lannankieli och räven får symbolisera tornedalsvarieteten.

–Vi valde att ha flera olika varieteter på meänkieli. Ingen ska osynliggöras, resonerade vi. Idag finns inte så mycket på gällivarevarieteten och lannakieli, men vi håller på att spela in en digital barnbok Var är Noras pulka? på alla varieteter av meänkieli som ska lanseras på meänkielidagen den 27 februari.

Intresset för Polarbibblo har varit stort i Sverige, men också internationellt för de som arbetar med minoritetsspråk och responsen på webbplatsen har bara varit positiv, säger Annette. Nästa område som står på tur för Polarbibblo är att inkludera rörlig bild och att fortsätta sprida webbplatsen.

 

Här hittar du Polarbibblo:

Polarbibblo – Polarbibblo

Skribent: Karin Skoglund