Nominera till förbundsstyrelsen 2023!


Årskongressen 2023 äger rum 22 april och förberedelserna för denna är igång. Plats är ännu inte bestämt. Valberedningen arbetar för fullt med att ta fram en lista med förslag till ledamöter. Valberedningen tar med i sin bedömning bland annat följande:

  • jämställdhet
  • geografisk spridning
  • brett ålderspann
  • olika kompetenser

Mejla din nominering till valberedningens sammankallande  Lena Jatko

Senast 6 februari ska samtliga nomineringar vara inlämnade.

Styrelsen 2022. Ordförande Inger Junkka, Vice ordf Terje Raattamaa, Ledamot i AU Daniel Särkijärvi, kassör Åsa Abelin, Bengt Niska, Niklas Martti, Tage Alalehto, Helena Lassi, Fredrich Legnemark, Tage Alalehto och Mervi Erkheikki.