Raahvaitten kulttuuristipenti ja Pruuaama ja freistaama palkinto 2018


Jan Tollin, Kerstin Tuomas Larsson ja Leif Toolanen.

Raahvaitten kulttuuristipenti 2018: Kerstin Tuomas Larsson, Pajala

Kerstin Tuomas Larssonile jaethaan raahvaitten stipenti hänen saurasta työstä meänkielen virassa. Hään oon ollu äitinkielenopettaja kolme vuosikymmentä, johtanu iltakursia, tehny töitä lapsitten kans monessa pipliuteekissä ympäri Norrbottenia ja osalistunu koulutusohjelmissa.

Kerstin oon julkassu kolme runokokoelmaa, yheksän lapsittenkirjaa ja rumanin ruottintamisprosessista, Hjärntvättarresan/Aivonpesoreisu.

Met toivoma ette hänen pännä oon terotettu kirjottamhaan lissää nuvelliä meän kielestä, meän kulttuurista ja meän histuuriasta.

Kerstin oon meile esikuva.

 

Pruuaama ja freistaama palkinto 2018: Föreninki Särkilax vänner

Föreninki Särkilax vänner:ille jaethaan STR-Tn Pruuaama ja freistaama palkinto 2018. Teän työ Särkilahen kapellin kans oon näyttäny ette mahoton oon maholista.

Se käypi rakentaa replikan jostaki mikä oon kaonu vuosisatoja sitte väylän syvhään vetheen. Eikä teilä paljon varoja ollu – mutta työryhmä, tahto yhtä luja ja valtava ko Tornionväylän kevätulva ja sillon sitä pääsee pitkäle!

Teän työ oon osa tämän väylänlaakson sielusta; jos pruuaama ja freistaama niin se häätyy kannattaa!