Sauno jos halvat ellää pitemphään!


Villakankhaasta tehtyn saunahatun kans pystyt istuhmaan kauemin lämpimässä saunassa. Kuva: wish.com

Halvaks voija paremin ja ellää pitemphään? Sauno! Tähhään tuloksheen lääkärit ja prufessori Hans Hägglund oon tulheet ko net oon yhistänheet tietheelisiä havantoja kirhjaan.

-Saunominen pienentää riskiä kuola syän- ja suonitauteihiin ja vähentää riskiä kehittää temensin, keukkotautia eli ette sais aivovuo’on, sannoo ”saunatohturi”

Samala ko ”Bastuboken – heta fakta om bastu och hälsa” (Saunakirja – Kuuma fakta saunasta ja terhveyestä”) tuli ulos syksylä, niin Hans Hägglund oon saanu paljon huomiota TV4:n aamusohvassa ja P4 Norrbottenissa. Aine oon kiinostava. Varsinki siksi ko tornionlaaksolaisila, kväänilä ja lantalaisila oon paljon saunakylttyyriä.

Saunatohturi Hans Hägglundin uusi kirjaa huomioi saunomisen terhveyenetuja. Kuva: Pressi

Nyt oon tietheelisiä havantoja jokka näyttävä lämmön pusitiivisiä vaikutuksia ruuhmiin ja tulokset oon kohtapa hämmästyttävät. Saunomisen saattaa verrata keveämphään motsuunihetkheen missä syän ja suonet saava tehhä työtä, jonkulainen jymppa suonile. Mutta tämä vaati ette saunot sangen ussein, mielehäänsä 4-7 kertaa viikossa. Mutta tehon huomaa jo ko saunoo 2-3 kertaa viikossa, näin tutkimukset sanova.

Ollu Sunderbynin siukkatuala töissä

Hans Hägglund oli monta vuotta töissä Sunderbynin siukkatuala, hematolooki-osastolla. Se oon kans luenoittija ja lääketietheelinen neuvonantaja Sauna-Akatemiassa (Bastuakademin), jonka toimipaikka oon Kukkolankoskessa, Tornionlaaksossa.

-Met emmä vielä ole pääsheet käynthiin lapuratuurian kans pantemin syystä, siukkahoijan palkkaväki oon ylösotettu toisissa asioissa. Uskottavasti met pääsemä käynthiin kesän jälkhiin, 2021.

”Mie saunon kohtapa joka päivä”, Hans Hägglund sannoo ja pittää sen rentoutumisen tapana häthäisen työpäivän jälkhiin. Kuva: Privaatti

Onkos mikhään ihmetyttäny sinua erityisen paljon tutkimuksessa, mitä sie olet käyny läpi?

-Suomalaiset tutkimukset, jossa lähtökohtana oon ollu saunominen, kertova 2300 itäsuomalaisen miehen tilantheesta, niitten syämestä, suonista, stroukista ja temensistä. Tulokset niistä näyttävä ette vaikutukset oon oottamattoman isot.

Tutkimukset ottava huomihoon muitaki tekijöitä niinku ikä, fyysinen aktiviteetti ja alkkuhoolitavat.

-Puhuthaan hyvistä elintavoista jokka pitentävä elämää niinku motsuuni, taistelu ylipainoa vasthaan, ettei polttaa ja ette pittää jua kohtuulisesti.

-Se yllättää minua ette lämpö näyttää olevan niin tehokas.

Selitys oon hikkolemisesta kiini, kyky jonka mennee harjottelula parantaa. Ko palavoittet niin kroppa (ruumis) jähtyy, sillä ko se pyrkii pitähmään 37 kraijaa vaikka saunassa oon paljon lämpimämpi. Ko kroppaa (ruumista) pakottaa olheen lämmössä se johtaa jonkilaisheen suonijymnastiikhiin; suonet paisuva ja kutistuva. Mitä helpompi sulla oon hikkoila, sitä pitemphään sie pystyt istumhaan saunassa.

Halvaa poistaa myytit

Hans toivoo ette kirja herättää innostusta kaikissa, jokka halvava ellää pitemhään ja voija paremin, kans siukkahoitotyöläisissä. Toinen päämäärä kirjala oon ollu ette poistaa myyttiä ja tua faktaa (tietoa).

-Mulle oon iskeny silhmiin ko ulkomaila panthaan tauluja ulkopuolele saunaa, missä varotethaan ihmisiä saunomisesta jos niilä oon syän- ja suonitautia eli keukkotautia.

Selitys varotuksheen, se sannoo, oon ette tieto saunomisen vaikutuksista oon hyvin vähilä eikä yhthään siittä mitä oon olemassa kuulu lääkärinkoulutukshiin.

-Silloin oon helpompi siukkahoitopärsunaalila luopua siittä.

-Mutta ei kukhaan, jolla oon parantumattomat tauit tartte pölätä saunomista, sen tutkimus näyttää.

Tähelistä oon saunoa säänölisesti ja ussein vaikutuksen saaminen ei ole kiini siittä kunka kauon sie sielä olet joka kerta. Kuva: pexels.com

Kunka ussein pittää saunoa saaksheen vaikutuksen?

-Vaikutukset oon toettu ko saunoo enämpi ko kolmesti viikossa. Mutta vaikutuksen merkkiä näkkyy jo 2-3 saunomisesta viikossa. Mie uskon ette s’oon niinku muutenki trääninkin kans: parempi marsia kerran viikossa ko ei ollenkhaan.

-Paljon tästä kytkee rentoutumisheen ja saunominen vaikuttaa pusitiivisesti yhteiselähmään niin kyllä kokemus vaikuttaa, ette voipi hyvin.

Ko METavisi tekkee tämän haastattelun Hansin kans telefoonin kautta niin se oon justhiins astunu ulos saunasta Stokholmin Södermalmissa.

-Mie saunon lähes joka päivä. Olen riippuvainen siittä. S’oon tapa rentoutua kiihreisen työpäivän jälkhiin, mielehääns trääninkin yhistyksessä.

Löytyykös tutkimusta siittä kunka kauon saunassa pittää istua?

-Suomalaisissa tutkimuksissa ei näytä ette olis isompaa eroa. Tähelistä oon saunoa säänölisesti ja ussein, ei kunka kauon oon sisälä joka kerta.

-Mutta mie tykkään ette pitäis olla siihenlaihiin ette enämpi vaikutusta sais mitä pitemphään istuu.

Hans suosittellee saunahattua sille, joka saunoo oikeen kuumassa.

-Saunahatula pystyt isthuun lämmössä paljon pitemphään. Monet ryssäläiset ja suomalasiet käyttävä saunahattua. Se suojaa pään ja kasuvitten lämpöreseptuuria ette sulla ei tulla yhtä lämmin.

-Mie suosittelen ihmisille hankkia semmosen hatun, mielehääns villasta, se antaa hyvän vaikutuksen.

 

Meänkielentänny Märta, Karin ja Linnea Nylund

 

Alaviite: Kirjaa löytyy nätbokhandeln:ista, esimerkiksi Adlibriksestä.